Název: Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem
Další názvy: Messianic Judaism in Comparison with Christianity and Rabbinic Judaism
Autoři: Wittwarová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Karel
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8223
Klíčová slova: mesiánský judaismus;křesťanství;katolicismus;protestantismus;rabínský judaismus;mesiánský žid;židokřesťan;mesiánská kongregace;nejvyšší autorita;ústní tradice;Bible;Nová smlouva;Stará smlouva
Klíčová slova v dalším jazyce: messianic judaism;christianity;catholicism;protestantism;rabbinic judaism;messianic jew;christian jew;messianic congregation;supreme authority;oral tradition;Bible;New Testament;Old Testament
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo porovnat mesiánský judaismu s křesťanstvím a rabínským judaismem. Druhým záměrem práce byla komparace termínů mesiánský judaismus resp. mesiánský žid a židokřesťanství resp. židokřesťan. První kapitola se věnuje úvodům ke třem proudům. Druhá část obsahuje samotnou komparaci jednotlivých náboženských proudů. V příloze jsou uvedeny rozhovory se zástupci jednotlivých náboženství v písemné formě, které jsou integrální součástí komparace.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to compare Messianic Judaism with Christianity and Rabbinic Judaism. The second intention is to compare the terms Christian Jew and Messianic Jew. First chapter includes introductions of the particular religions. Second chapter contains the comparison of these religions. In addendum are conversations of representatives of these particular religions. They are integral part of the comparison. These conversations are in written form.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Wittwarova_2013.pdfPlný text práce427,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wittwarova.pdfPosudek vedoucího práce300,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wittwarova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce304,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wittwarova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce106,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8223

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.