Title: Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem
Other Titles: Messianic Judaism in Comparison with Christianity and Rabbinic Judaism
Authors: Wittwarová, Michaela
Advisor: Hrdlička, Karel
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8223
Keywords: mesiánský judaismus;křesťanství;katolicismus;protestantismus;rabínský judaismus;mesiánský žid;židokřesťan;mesiánská kongregace;nejvyšší autorita;ústní tradice;Bible;Nová smlouva;Stará smlouva
Keywords in different language: messianic judaism;christianity;catholicism;protestantism;rabbinic judaism;messianic jew;christian jew;messianic congregation;supreme authority;oral tradition;Bible;New Testament;Old Testament
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo porovnat mesiánský judaismu s křesťanstvím a rabínským judaismem. Druhým záměrem práce byla komparace termínů mesiánský judaismus resp. mesiánský žid a židokřesťanství resp. židokřesťan. První kapitola se věnuje úvodům ke třem proudům. Druhá část obsahuje samotnou komparaci jednotlivých náboženských proudů. V příloze jsou uvedeny rozhovory se zástupci jednotlivých náboženství v písemné formě, které jsou integrální součástí komparace.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to compare Messianic Judaism with Christianity and Rabbinic Judaism. The second intention is to compare the terms Christian Jew and Messianic Jew. First chapter includes introductions of the particular religions. Second chapter contains the comparison of these religions. In addendum are conversations of representatives of these particular religions. They are integral part of the comparison. These conversations are in written form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Wittwarova_2013.pdfPlný text práce427,53 kBAdobe PDFView/Open
Wittwarova.pdfPosudek vedoucího práce300,13 kBAdobe PDFView/Open
Wittwarova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce304,03 kBAdobe PDFView/Open
Wittwarova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce106,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.