Název: Literární tvorba Salwy Bakr
Další názvy: Salwa Bakr´s Creative Writing
Autoři: Zahradníková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Písařová, Petra
Oponent: Sobotková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8224
Klíčová slova: Salwa Bakr;The Golden chariot;egyptská společnost;povídka;novela
Klíčová slova v dalším jazyce: short stories;novels;egyptian society;The Golden chariot
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá literární tvorbou Salwy Bakr. Rozebírá její krátké povídky a novelu The Golden Chariot. Příběhy autorky se zaměřují na postavení ženy v egyptské společnosti. Píše o chudých a utlačovaných ženách. Její příběhy odrážejí situaci žen během vlády tří prezidentů - Gamala Abdela Násira, Anwara Sádáta a Husního Mubáraka.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on an Egyptian woman, the author Salwa Bakr and her writings. Author?s work includes short stories and novels, which portray Egyptian women on the edge of society. Salwa Bakr writes about oppressed and poor women. The main aim was to outline the content of Salwa Bakr´s stories and to analyze them. Her stories reflect a situation of Egyptian women during the reign of three Egyptian presidents - Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat and Husni Mubarak.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SALWA BAKR BP.pdfPlný text práce915,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zahradnikova.pdfPosudek vedoucího práce185,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zahradnikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce288,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zahradnikova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce125,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8224

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.