Title: Literární tvorba Salwy Bakr
Other Titles: Salwa Bakr´s Creative Writing
Authors: Zahradníková, Anna
Advisor: Písařová, Petra
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8224
Keywords: Salwa Bakr;The Golden chariot;egyptská společnost;povídka;novela
Keywords in different language: short stories;novels;egyptian society;The Golden chariot
Abstract: Bakalářská práce se zabývá literární tvorbou Salwy Bakr. Rozebírá její krátké povídky a novelu The Golden Chariot. Příběhy autorky se zaměřují na postavení ženy v egyptské společnosti. Píše o chudých a utlačovaných ženách. Její příběhy odrážejí situaci žen během vlády tří prezidentů - Gamala Abdela Násira, Anwara Sádáta a Husního Mubáraka.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on an Egyptian woman, the author Salwa Bakr and her writings. Author?s work includes short stories and novels, which portray Egyptian women on the edge of society. Salwa Bakr writes about oppressed and poor women. The main aim was to outline the content of Salwa Bakr´s stories and to analyze them. Her stories reflect a situation of Egyptian women during the reign of three Egyptian presidents - Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat and Husni Mubarak.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SALWA BAKR BP.pdfPlný text práce915,82 kBAdobe PDFView/Open
Zahradnikova.pdfPosudek vedoucího práce185,15 kBAdobe PDFView/Open
Zahradnikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce288,62 kBAdobe PDFView/Open
Zahradnikova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce125,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.