Název: Utváření ruské slovní zásoby v oblasti cestovního ruchu
Další názvy: Formation of Russian vocabulary in a field of tourism
Autoři: Stankiewiczová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Rykovská, Milena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8226
Klíčová slova: obecné pojetí cestovního ruchu;historie cestovního ruchu;diferenciace slovní zásoby;analýza učebnic ruského jazyka;rozšiřující materiál do výuky ruského jazyka;slovník cestovního ruchu
Klíčová slova v dalším jazyce: general concept of tourism;history of tourism;differentiation of vocabulary;analysis of russian language textbooks;extending teaching material of russian language;tourism vocabulary
Abstrakt: Diplomové práce pojednává o utváření slovní zásoby z oblasti cestovního ruchu. První část popisuje objasnění termínu turizmus. Tato část rozkrývá slovní zásobu z oblasti historie, infrastruktury, současných a tradičních druhů turizmu. Druhá část diplomové práce charakterizuje vlastnosti učebnic ??????? ?? - ???????. Tato část obsahuje materiály, které je možné zahrnout do vyučovacích hodin ruského jazyka. Část obsahuje různorodá cvičení s obsahem slovní zásoby z cestovního ruchu. Dále obsahuje práci s textem, přiřazování slovíček k obrázkům, práci s mapou, překlad a porozumění textu. Součástí práce jsou přílohy, které obsahují tématický slovník turistické terminologie a slovní zásobu z oblasti cestovního ruchu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the vocabulary formation in the field of tourism. The first part describes the clarification of the term tourism, uncovers the vocabulary in the field of history, infrastructure, current and traditional types of tourism. In the second part of thesis are described the characteristics of the collection of books ??????? ?? - ???????. It contains materials which can be included into the Russian language lessons. It also consists of diverse exercises with the tourism vocabulary, work with text and maps, assign vocabulary to pictures, translation and understanding the text. Another important part of the work are attachments which contain thematic vocabulary of the tourist terminology and vocabulary related to tourism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(Utvareni ruske slovni zasoby v oblasti cestovniho ruchu).pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VEDOUCI Stankiewiczova.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENT Stankiewiczova.pdfPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh - Stankiewiczova.pdfPrůběh obhajoby práce219,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8226

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.