Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvobodová, Jiřina
dc.contributor.authorBartáková, Kristýna
dc.date.accepted2013-05-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:38:48Z
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2014-02-06T12:38:48Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-12
dc.identifier43136
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8227
dc.description.abstractV této diplomové práci je představena ruská básnířka, spisovatelka 20. století a čestná obyvatelka města Volgograd Margarita Konstantinovna Agašina. Kromě samotného představení této významné volgogradské spisovatelky je zde také popsáno město Volgograd, které je nedílnou součásí pro její tvorbu. V následující části jsou rozebírány některé její básně a poemy, a to proto, aby bylo snažší si některou z nich vybrat pro zařazení do učebního procesu. Dále jsou zde uvedeny možnosti jejího zařazení do školní praxe s uvedenými příklady využití. V přílohách jsou zařazeny jak texty o samotné spisovatelce, tak i ukázky z jejího díla. V praktické části jsou rozebírány možnosti práce jak už s texty, tak samotným představením básnířky. V přílohách jsou zahrnuty její básně a úryvky z poem. Kromě nich se zde nachází i obrázky spojené se samotnou spisovatelkou, ale i městem Volgogradem. Cílem diplomové práce je rozšíření znalostí v ruské literatuře 20. století pomocí představení M. K. Agašiny a její tvorby, geografii (město Volgograd) nejen u učitele ruského jazyka, ale i žáků samotných. Kromě toho jsou v praktické části uvedeny moderní metody pro využití práce s textem, ale i skupinové práce či práce ve třídě pomocí metody CLIL.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMargarita K. Agašinycs
dc.subjectVolgogradcs
dc.titleMargarita Agašina - život a dílocs
dc.title.alternativeMargarita´s Agasina´s life and her piece of worken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra ruského a francouzského jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedMargarita Konstantinovna Agashina - well-known Russian poet, writer of 20th century and honourable inhabitant of the city Volgograd is presented in this diploma thesis. Except the introduction of this important Volgograd writer, there is also described the city Volgograd which is inseparable part for her writing. Some of writer´s poems are taken to pieces in the following part for easy choice of any of them for inclusion in didactic process. Furthermore, the posibilities of writer´s inclusion in school practise with examples of usage are also mentioned. In the appendix, there can be found both the texts about writer herself and the extracts from her work. The posibilities of work both with texts and writer´s presentation are shown in the practical part. Writer´s poems and passages from her work are included in the apendix. The main aim of this thesis is to widen the knowledge of Russian literature of 20th century with the help of introducing the writer and her work, geography (the city Volgograd) not just in Russian teacher´s knowledge, but also in pupil´s knowedge. Except this, the modern methods for work with the text, group work or work with the method "CLIL" are mentioned in the practical part.en
dc.subject.translatedMargarita K. Agašinaen
dc.subject.translatedVolgograden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Kristyna Bartakova.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI Bartakova.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
OPONENT Bartakova.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Bartakova.pdfPrůběh obhajoby práce176,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.