Title: Viktor Pelevin - život, dílo, didaktické využití materiálu.
Other Titles: Viktor Pelevin - Life, work, didactic use of materials.
Authors: Karlová, Monika
Advisor: Pešková, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8231
Keywords: Viktor Pelevin ? život a tvorba;postmodernismus;ruská literatura 20. a 21. století;umělecká literatura v RKI;interpretace literárního díla
Keywords in different language: Victor Pelevin ? life and authorship;Postmodernism;20th and 21st century Russian literature;literary work in RKI;interpretation of the literary work
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je přiblížit českému literárnímu prostředí populárního ruského spisovatele Viktora Pelevina. Práce je členěna do čtyř kapitol a poskytuje ucelený pohled na Pelevinovu tvorbu. První část je věnována životu tohoto spisovatele, ve druhé části pak následuje chronologické představení Pelevinovy celkové tvorby. Ve třetí kapitole je věnována pozornost především pěti českým překladům Pelevinových románů a jejich společným rysům. Nedílnou součástí této práce je také nastínění několika možných příkladů užití těchto děl ve výuce ruského jazyka.
Abstract in different language: The main aim of this Diploma Thesis is to give Czech literary environment an idea of very popular Russian writer Victor Pelevin. The Thesis is divided into four main chapters and it provides comprehensive overview of Pelevin´s authorship. The first part is devoted to the writer?s life and in the second part the chronological introduction of Pelevin´s literary output ensues. In the third chapter the attention is primarily paid to five Pelevin´s novels which are translated into Czech and to their common traits. The outline of several possibilities how to use these novels in Russian language teaching is also integral to this Diploma Thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
Karlova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce954,21 kBAdobe PDFView/Open
Karlova oponentsky.pdfPosudek oponenta práce734,96 kBAdobe PDFView/Open
Karlova PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce206,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.