Název: Člověk a počasí. Pranostiky (výběrově)
Další názvy: Man and weather. Weather sayings.
Autoři: Nováková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8232
Klíčová slova: pranostika;komparace sémantická;komparace morfologická;klasifikace pranostik
Klíčová slova v dalším jazyce: weather sayings;semantic comparison;linguistic comparison;classification of weather sayings
Abstrakt: Práce se zabývá komparací ruských a českých pranostik. Začátek práce je věnován teorii pranostik. Hlavní část práce je však ryze praktická a je věnována komparaci. Komparace byla provedena na základě dvou hledisek - z hlediska sémantického a z hlediska lingvistického. Součástí práce je také dotazníkové šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation deals with the comparison of Russian and Czech weather sayings. Introductory part deals with the theory of weather sayings. The main part of the dissertation is purely practical and is dedicated to comparison. Comparison was made on the basis of two criteria ? from the semantic and from the linguistic point of view. The work also includes survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novakova Petra.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VEDOUCI Novakova.pdfPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENT Novakova.pdfPosudek oponenta práce420,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh - Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce201,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8232

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.