Název: Podkarpatská Rus
Další názvy: Carpathian Ruthenia
Autoři: Kutková, Diana
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8235
Klíčová slova: Podkarpatská Rus;obyvatelstvo;kultura
Klíčová slova v dalším jazyce: Carpathian Ruthenia;population;culture
Abstrakt: Diplomová práce ,,Podkarpatska Rus" je rozdělena do tří kapitol. Stručně je nastíněna historie, zajímavosti a kultura daného prostředí. Zvláštní pozornost je věnována vztahu Podkarpatské Rusi k tehdejšímu Československu, dále pak Zakarpatské oblasti k České Republice v době minulé i současné. Materiál je doplněn vlastními fotografiemi. O znalostech Zakarpatské oblasti Ukrajiny vypovídají výsledky provedeného dotazování. Třetí kapitola zahrnuje didaktický materiál s řadou úkolů a cvičení, které lze využít ve školní praxi či kursech ruštiny. Zařazen je rusko-český slovníček aktuálních výrazů. Diplomová práce může být využita jako zdroj užitečných informaci pro studenty nebo příznivce této destinace jako turistické oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis called "Carpathian Ruthenia" is divided into three chapters. The history, places of interests and the culture of the environment are outlined briefly. The relationship of Carpathian Ruthenia and the former Czechoslovakia is described in details as well as the relationship between the Transcarpathia and the Czech Republic in history and nowadays. Own photographs have been used for the thesis. The questionnaire results show the knowledge about Carpathian Ruthenia. The third chapter includes didactic material with many exercises and tasks that can be used in schools or in the language courses. The Russian-Czech dictionary of the topical expressions is included as well. The thesis may be used as the source of the useful information for students or touristic fans of this area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIANA KUTKOVA-DP.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutkova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutkova oponentsky.pdfPosudek oponenta práce567,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutkova PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce234,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8235

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.