Title: Podkarpatská Rus
Other Titles: Carpathian Ruthenia
Authors: Kutková, Diana
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8235
Keywords: Podkarpatská Rus;obyvatelstvo;kultura
Keywords in different language: Carpathian Ruthenia;population;culture
Abstract: Diplomová práce ,,Podkarpatska Rus" je rozdělena do tří kapitol. Stručně je nastíněna historie, zajímavosti a kultura daného prostředí. Zvláštní pozornost je věnována vztahu Podkarpatské Rusi k tehdejšímu Československu, dále pak Zakarpatské oblasti k České Republice v době minulé i současné. Materiál je doplněn vlastními fotografiemi. O znalostech Zakarpatské oblasti Ukrajiny vypovídají výsledky provedeného dotazování. Třetí kapitola zahrnuje didaktický materiál s řadou úkolů a cvičení, které lze využít ve školní praxi či kursech ruštiny. Zařazen je rusko-český slovníček aktuálních výrazů. Diplomová práce může být využita jako zdroj užitečných informaci pro studenty nebo příznivce této destinace jako turistické oblasti.
Abstract in different language: The thesis called "Carpathian Ruthenia" is divided into three chapters. The history, places of interests and the culture of the environment are outlined briefly. The relationship of Carpathian Ruthenia and the former Czechoslovakia is described in details as well as the relationship between the Transcarpathia and the Czech Republic in history and nowadays. Own photographs have been used for the thesis. The questionnaire results show the knowledge about Carpathian Ruthenia. The third chapter includes didactic material with many exercises and tasks that can be used in schools or in the language courses. The Russian-Czech dictionary of the topical expressions is included as well. The thesis may be used as the source of the useful information for students or touristic fans of this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIANA KUTKOVA-DP.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Kutkova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Kutkova oponentsky.pdfPosudek oponenta práce567,53 kBAdobe PDFView/Open
Kutkova PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce234,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.