Název: Zkratky a zkratková slova v současném publicistickém textu
Další názvy: Abbreviations and abbreviated words in currant journalistic texts
Autoři: Duchková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Fridrichová, Radka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8237
Klíčová slova: zkratky;zkratková slova
Klíčová slova v dalším jazyce: abbreviation;acronym
Abstrakt: Práce představuje a analyzuje zkratky v současném franouzském publicistickém textu.
Abstrakt v dalším jazyce: This theses presents and analyses abbreviations used in courrant French journalistic texts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - L. Duchkova PDF.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VEDOUCI Duchkova.pdfPosudek vedoucího práce578,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENT Duchkova.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh - Duchkova.pdfPrůběh obhajoby práce206,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8237

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.