Název: Aplikace polohových snímačů pro řízení
Další názvy: Application of location sensors for control
Autoři: Justa, Josef
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Weissar, Petr
Oponent: Vlášek, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8242
Klíčová slova: akcelerometr;mikropočítač;polovodičový ohybový sensor;sběrnice I2C;rukavice
Klíčová slova v dalším jazyce: accelerometer;microcontroller;flex sensor;I2C bus;glove
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití moderních sensorů pro řízení. Součástí práce bylo vytvoření senzorické rukavice osazené flex senzorem a akcelerometrem. V práci je také řešena komunikace mezi těmito senzory a řízeným systémem, která je zajištěna mikrokontrolérem a modulem bluetooth. Následně byla vytvořena jednoduchá aplikace pro využití systému senzorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis is focused on the application of modern sensors for control. Part of the thesis was the construction of a sensory glove equipped with flex sensor and accelerometer. The communication between these sensors and controlled system is also being addressed. This communication is provided by a microcontroller and a Bluetooth module. Subsequently, a simple application for use of the sensor system was created.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aplikace polohovych snimacu pro rizeni.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053481_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053481_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053481_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce111,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8242

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.