Title: Aplikace polohových snímačů pro řízení
Other Titles: Application of location sensors for control
Authors: Justa, Josef
Advisor: Weissar, Petr
Weissar, Petr
Referee: Vlášek, Jakub
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8242
Keywords: akcelerometr;mikropočítač;polovodičový ohybový sensor;sběrnice I2C;rukavice
Keywords in different language: accelerometer;microcontroller;flex sensor;I2C bus;glove
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití moderních sensorů pro řízení. Součástí práce bylo vytvoření senzorické rukavice osazené flex senzorem a akcelerometrem. V práci je také řešena komunikace mezi těmito senzory a řízeným systémem, která je zajištěna mikrokontrolérem a modulem bluetooth. Následně byla vytvořena jednoduchá aplikace pro využití systému senzorů.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the application of modern sensors for control. Part of the thesis was the construction of a sensory glove equipped with flex sensor and accelerometer. The communication between these sensors and controlled system is also being addressed. This communication is provided by a microcontroller and a Bluetooth module. Subsequently, a simple application for use of the sensor system was created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aplikace polohovych snimacu pro rizeni.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
053481_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,31 kBAdobe PDFView/Open
053481_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,62 kBAdobe PDFView/Open
053481_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce111,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.