Title: Elektrostatický separátor plastových částic
Other Titles: Device for Electrostatic Separation of Plastic Particles
Authors: Kaminský, Tomáš
Advisor: Mach, František
Karban, Pavel
Referee: Polanský, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8246
Keywords: Separace;triboelektrický efekt;HDPE;PMMA;numerický model;experiment;Agros2D;metoda konečných prvků;Runge-Kutta-Fehlberg
Keywords in different language: Separation;triboelectric effect;HDPE;PMMA;numerical simulation;experiment;Agros2D;higher-order finite element method;Runge-Kutta-Fehlberg
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na sestavení obecného matematického modelu elektrostatického separátoru, řešení formulovaného modelu pro free-fall separátor a jeho experimentálního ověření. Na základě tohoto modelu byly stanoveny teoretické trajektorie částic s elektrickým nábojem, který je nutný k vychýlení částic. Pro účely dalších projektů a této bakalářské práce vzniklo experimentální zařízení, na němž byla zkoumána účinnost vychylování částic, jejich poloha a rychlost.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the assembly of the general mathematical model of electrostatic separator, numerical solution of formulated model for triboelectric free-fall separator and its experimental verification. There were found out trajectories of particles with electric charge which is necessary for the correct displacement of particles based on the numerical model. Experimental device formed for the purposes of this work and other project was tested for effectiveness of deflecting particles, their position and speed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kaminsky.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
053488_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,64 kBAdobe PDFView/Open
053488_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,38 kBAdobe PDFView/Open
053488_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.