Název: Elektrostatický separátor plastových částic
Další názvy: Device for Electrostatic Separation of Plastic Particles
Autoři: Kaminský, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Mach, František
Karban, Pavel
Oponent: Polanský, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8246
Klíčová slova: Separace;triboelektrický efekt;HDPE;PMMA;numerický model;experiment;Agros2D;metoda konečných prvků;Runge-Kutta-Fehlberg
Klíčová slova v dalším jazyce: Separation;triboelectric effect;HDPE;PMMA;numerical simulation;experiment;Agros2D;higher-order finite element method;Runge-Kutta-Fehlberg
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na sestavení obecného matematického modelu elektrostatického separátoru, řešení formulovaného modelu pro free-fall separátor a jeho experimentálního ověření. Na základě tohoto modelu byly stanoveny teoretické trajektorie částic s elektrickým nábojem, který je nutný k vychýlení částic. Pro účely dalších projektů a této bakalářské práce vzniklo experimentální zařízení, na němž byla zkoumána účinnost vychylování částic, jejich poloha a rychlost.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the assembly of the general mathematical model of electrostatic separator, numerical solution of formulated model for triboelectric free-fall separator and its experimental verification. There were found out trajectories of particles with electric charge which is necessary for the correct displacement of particles based on the numerical model. Experimental device formed for the purposes of this work and other project was tested for effectiveness of deflecting particles, their position and speed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kaminsky.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053488_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053488_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053488_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8246

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.