Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrubý, Jancs
dc.contributor.advisorHrubý, Jancs
dc.contributor.authorFlek, Rostislavcs
dc.contributor.refereeSýkora, Martincs
dc.date.accepted2013-09-03cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:39:05Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:39:05Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-05cs
dc.identifier53493cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8250
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na obvodové řešení fázového efektu pro kytaru, konstrukci a následné měření jeho parametrů. Návrh efektu je detailně rozebrán a rozdělen do tří hlavních částí. Přiblíží Vám co se děje s kytarovým signálem v jednotlivých částech obvodu až po výsledný zvuk efektu a to vše s náležitým matematickým odvozením. Nakonec upozorňuje na možné chyby a vylepšení, které nám zaručí lepší funkčnost, odladění a spolehlivější práci fázového efektu.cs
dc.format34.s (25 137 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfázovací článekcs
dc.subjectfázová modulacecs
dc.subjectgenerátor tvarových kmitůcs
dc.subjectkonstrukce fázovací jednotky pro kytarucs
dc.titleKonstrukce fázovací jednotky pro kytarucs
dc.title.alternativeConstruction of guitar phaseren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis work is focused on the circuit of phase effect for guitar, his construction and subsequent measurement of the parameters. Design effect is discussed in detail and divided into three main parts. Closer to what is going on with the guitar signal in different parts of the circuit to the sound effect and all with appropriate mathematical derivation. Finally, we note the possible errors and enhancements that will give us better function, debugging and reliable work phase effect.en
dc.subject.translatedphasing articleen
dc.subject.translatedphase modulationen
dc.subject.translatedwaveform generatoren
dc.subject.translatedconstruction phasing unit for guitaren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konstrukce_fazovaci_jednotky_pro_kytaru_FLEK_Rostislav.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
053493_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,62 kBAdobe PDFView/Open
Flek.pdfPosudek oponenta práce298,53 kBAdobe PDFView/Open
053493_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce133,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.