Název: Konstrukce zesilovače pro kytaru
Další názvy: Construction of amplifier for guitar
Autoři: Bouzek, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Hrubý, Jan
Hrubý, Jan
Oponent: Sýkora, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8251
Klíčová slova: elektronka;trioda;pracovní bod;elektronkový zesilovač;výkonová brzda
Klíčová slova v dalším jazyce: vacuum tube;triode;operating point;vacuum tube amplifier;power brake
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci elektronkového zesilovače určeného pro elektrofonickou kytaru. Zesilovač má dva kanály, efektovou smyčku, koncový zesilovač s výkonem pro použití v domácích nebo studiových podmínkách a polovodičový usměrňovač. První část práce obsahuje teoretický úvod do problematiky nástrojových zesilovačů a popis používaných řešení u komerčně vyráběných zesilovačů. Další částí je návrh jednotlivých bloků zesilovače. V závěru jsou shrnuty výsledky po testování zesilovače.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the design and construction of vacuum tube amplifier for electrophonic guitar. The amplifier has two channels, the effects loop, power amplifier with performance for using at home or in studio and semiconductor rectifier. The first section contains theoretical introduction to the instrumental amplifiers issue and solution description commonly used in commercially produced amplifiers. Another section is focused on amplifier blocks design. Testing amplifier results are discussed in the end.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bouzek-bp.pdfPlný text práce25,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053494_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouzek.pdfPosudek oponenta práce201,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053494_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8251

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.