Title: Konstrukce zesilovače pro kytaru
Other Titles: Construction of amplifier for guitar
Authors: Bouzek, Stanislav
Advisor: Hrubý, Jan
Hrubý, Jan
Referee: Sýkora, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8251
Keywords: elektronka;trioda;pracovní bod;elektronkový zesilovač;výkonová brzda
Keywords in different language: vacuum tube;triode;operating point;vacuum tube amplifier;power brake
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci elektronkového zesilovače určeného pro elektrofonickou kytaru. Zesilovač má dva kanály, efektovou smyčku, koncový zesilovač s výkonem pro použití v domácích nebo studiových podmínkách a polovodičový usměrňovač. První část práce obsahuje teoretický úvod do problematiky nástrojových zesilovačů a popis používaných řešení u komerčně vyráběných zesilovačů. Další částí je návrh jednotlivých bloků zesilovače. V závěru jsou shrnuty výsledky po testování zesilovače.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the design and construction of vacuum tube amplifier for electrophonic guitar. The amplifier has two channels, the effects loop, power amplifier with performance for using at home or in studio and semiconductor rectifier. The first section contains theoretical introduction to the instrumental amplifiers issue and solution description commonly used in commercially produced amplifiers. Another section is focused on amplifier blocks design. Testing amplifier results are discussed in the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bouzek-bp.pdfPlný text práce25,57 MBAdobe PDFView/Open
053494_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,36 kBAdobe PDFView/Open
Bouzek.pdfPosudek oponenta práce201,29 kBAdobe PDFView/Open
053494_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.