Název: Návrh a konstrukce řídicí jednotky pro vysoce svítivé LED diody
Další názvy: Design of control unit for high-brightness LED emitters
Autoři: Bouzek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Freisleben, Jaroslav
Freisleben, Jaroslav
Oponent: Řeboun, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8255
Klíčová slova: DC/DC měnič;vysoce svítivé LED;mikrokontrolér
Klíčová slova v dalším jazyce: DC/DC converter;high-brightness LED;microcontroller
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o DC/DC měničích a jejich využití pro řízení vysoce svítivých LED diod. Pro realizaci byl použit model LT3518 a to v provedení buck-boost, které se pro konkrétní aplikaci ukázalo jako nepříliš vhodné. Následně byl realizován přípravek se stejným měničem, ale v provedení buck. Výsledky tohoto zapojení již byly uspokojivé. U tohoto měniče lze přímo regulovat hodnotu výstupního proudu a zároveň využívat pulsně šířkovou modulaci. O řízení celého přípravku se stará osmibitový mikrokontrolér PIC16F1509.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelor thesis is to design a control unit for high-brightness LEDs. In the first realization, DC/DC convertor LT3518 was used in buck-boost topology. It wasn?t really suitable. So in the second realization the DC/DC converter was plugged in the buck topology that was proved to be more appropriate. This converter changes the output current and uses pulse-width modulation. The whole unit is controlled by the eight-bit microcontroller PIC16F1509.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Bouzek.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053501_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053501_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053501_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce139,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8255

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.