Title: Návrh a optimalizace flíčkové anténní řady
Other Titles: Design and Optimization of a Patch Antenna Array
Authors: Hejná, Eva
Advisor: Mráz, Jan
Mráz, Jan
Referee: Pokorný, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8256
Keywords: flíčková anténa;mikropáskové antény;anténní řady;paralelní řada;sériová řada;mikropáskové vedení;směrová charakteristika;zisk antény;činitel stojatého vlnění;odrazový koeficient;simulace antén
Keywords in different language: patch antenna;microstrip antenna;antenna array;corporate array;series array;microstrip transmission;radiation pattern;gain of antenna;wave standing ratio;refflection coefficient;simulation of antenna
Abstract: Práce se zabývá návrhem dvou čtyřprvkových, lineárně polarizovaných anténních řad, tvořených mikropáskovými flíčky. Řady jsou mikropáskovým napájením propojené paralelně a sériově. Součástí práce je také realizace jedné anténní řady a porovnání výsledků jejího měření s výsledky získanými simulací.
Abstract in different language: The work deals with design of two linear polarised antenna arrays, created of four microstrip patch antenna elements. These arrays are interconnected by microstrip lines and have parallel and series arrangement. A part of work is realization of one antenna array and comparison of results from measuring and simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E10B0299P_HEJNA_Eva_BP.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
053502_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,9 kBAdobe PDFView/Open
053502_oponent.pdfPosudek oponenta práce544,2 kBAdobe PDFView/Open
053502_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.