Název: Návrh a optimalizace flíčkové anténní řady
Další názvy: Design and Optimization of a Patch Antenna Array
Autoři: Hejná, Eva
Vedoucí práce/školitel: Mráz, Jan
Mráz, Jan
Oponent: Pokorný, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8256
Klíčová slova: flíčková anténa;mikropáskové antény;anténní řady;paralelní řada;sériová řada;mikropáskové vedení;směrová charakteristika;zisk antény;činitel stojatého vlnění;odrazový koeficient;simulace antén
Klíčová slova v dalším jazyce: patch antenna;microstrip antenna;antenna array;corporate array;series array;microstrip transmission;radiation pattern;gain of antenna;wave standing ratio;refflection coefficient;simulation of antenna
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem dvou čtyřprvkových, lineárně polarizovaných anténních řad, tvořených mikropáskovými flíčky. Řady jsou mikropáskovým napájením propojené paralelně a sériově. Součástí práce je také realizace jedné anténní řady a porovnání výsledků jejího měření s výsledky získanými simulací.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with design of two linear polarised antenna arrays, created of four microstrip patch antenna elements. These arrays are interconnected by microstrip lines and have parallel and series arrangement. A part of work is realization of one antenna array and comparison of results from measuring and simulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E10B0299P_HEJNA_Eva_BP.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053502_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053502_oponent.pdfPosudek oponenta práce544,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053502_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8256

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.