Title: Návrh vybavení laboratoře pro měření optických parametrů zobrazovacích panelů
Other Titles: Concept of laboratory equipment for optical measurements of displays
Authors: Pavelec, Miroslav
Advisor: Veřtát, Ivo
Veřtát, Ivo
Referee: Havránek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8257
Keywords: měření optických parametrů;LCD;PDP;jas;kontrast;barevný gamut;rovnoměrnost podsvícení
Keywords in different language: measurement of optical parameters;LCD;PDP;brightness;contrast;color gamut;uniformity of backlight
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem vybavení laboratoře pro měření optických parametrů zobrazovacích panelů. Zpočátku čtenáře seznamuje s problematikou kolorimetrických měření, požadavky na měřící techniku a požadavky na laboratoř. Nastiňuje principy obrazovek s plochými panely a obeznamuje čtenáře s platnými normami, které se dané problematiky týkají. Ve druhé části je prováděn průzkum trhu s cílem rozšířit vybavení laboratoře o novou techniku a zajistit tím vyšší kvalitu měření optických parametrů zobrazovacích panelů. V závěru práce jsou zrealizována zjednodušená měření v improvizovaných prostorách pro ukázky při výuce.
Abstract in different language: The present thesis deals with lab equipment for measuring optical parameters of display panels. At first introduces the reader to the issue of colorimetric measurements, requirements for measuring instruments and laboratory requirements. It outlines the principles screens with flat panels and readers familiar with the standards that relate to the issue. The second part is performed market research in order to expand laboratory equipment about new equipment and to ensure the higher quality of measurement optical parameters of display panels. In the conclusion are performed simplified of measurement in improvised spaces for demonstrations when teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh_vybaveni_laboratore_pro_mereni_optickych_parametru_zobrazovacich_panelu_PAVELEC_Miroslav_2013.pdfPlný text práce101,28 MBAdobe PDFView/Open
053504_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce363,09 kBAdobe PDFView/Open
053504_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,35 kBAdobe PDFView/Open
053504_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.