Název: Návrh vybavení laboratoře pro měření optických parametrů zobrazovacích panelů
Další názvy: Concept of laboratory equipment for optical measurements of displays
Autoři: Pavelec, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Veřtát, Ivo
Veřtát, Ivo
Oponent: Havránek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8257
Klíčová slova: měření optických parametrů;LCD;PDP;jas;kontrast;barevný gamut;rovnoměrnost podsvícení
Klíčová slova v dalším jazyce: measurement of optical parameters;LCD;PDP;brightness;contrast;color gamut;uniformity of backlight
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem vybavení laboratoře pro měření optických parametrů zobrazovacích panelů. Zpočátku čtenáře seznamuje s problematikou kolorimetrických měření, požadavky na měřící techniku a požadavky na laboratoř. Nastiňuje principy obrazovek s plochými panely a obeznamuje čtenáře s platnými normami, které se dané problematiky týkají. Ve druhé části je prováděn průzkum trhu s cílem rozšířit vybavení laboratoře o novou techniku a zajistit tím vyšší kvalitu měření optických parametrů zobrazovacích panelů. V závěru práce jsou zrealizována zjednodušená měření v improvizovaných prostorách pro ukázky při výuce.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with lab equipment for measuring optical parameters of display panels. At first introduces the reader to the issue of colorimetric measurements, requirements for measuring instruments and laboratory requirements. It outlines the principles screens with flat panels and readers familiar with the standards that relate to the issue. The second part is performed market research in order to expand laboratory equipment about new equipment and to ensure the higher quality of measurement optical parameters of display panels. In the conclusion are performed simplified of measurement in improvised spaces for demonstrations when teaching.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh_vybaveni_laboratore_pro_mereni_optickych_parametru_zobrazovacich_panelu_PAVELEC_Miroslav_2013.pdfPlný text práce101,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053504_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce363,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053504_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053504_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8257

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.