Title: Řízení výšky hladiny demineralizované vody pro klimatickou komoru
Other Titles: The regulation of demineralised water level for the climatic chamber
Authors: Čapek, Lukáš
Advisor: Kroupa, Michael
Kroupa, Michael
Referee: Hromadka, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8262
Keywords: snímání výšky hladiny;plovákové hladinoměry;ponorné měrky;optické hladinoměry;ultrazvukové hladinoměry;kapacitní hladinoměry;tlakové hladinoměry;radiační hladinoměry;klimatické komory;řízení čerpadel;mikropočítače Atmel ATmega8;USART
Keywords in different language: water level measurement;float level sensors;submersible gauges;optical level sensors;ultrasonic level sensors;capacitance level sensors;pressure level sensors;radiational level sensors;climatical chambers;pump control;Atmel ATmega8;USART
Abstract: Cílem první části práce je popsat nejpoužívanější způsoby snímání výšky hladiny. Další část se zabývá návrhem a sestrojením zařízení doplňujícího demineralizovanou vodu do nádrže klimatické komory. Z popsaných možností byly pro snímání vody v nádrži vybrány plovákové hladinové spínače. Přístroj je řízen mikropočítačem Atmel ATmega8. Sleduje množství vody v nádrži, po vyprázdnění nádrže se sepne čerpadlo, které vodu doplní. Navíc se na displeji zobrazuje průměrná denní spotřeba vody a po připojení ke stolnímu počítači přes USB je možné získat od zařízení další informace nebo zařízení z počítače ovládat.
Abstract in different language: The target of the first part of this work is to describe the most used methods of level measurement. The next part is concerned with the design and construction of a device for refilling demineralized water into a tank of a climatic chamber. From the described ways to measure water level, the float switches were chosen. The device is driven by a microcomputer Atmel ATmega8. It monitors the amount of water in the tank. When the tank is empty, a pump is switched on and water is refilled. In addition to this, there is an average daily amount of filled water displayed on a LED display. If the device is connected to a PC, it is possible to get more information about filling water or to control the device from the PC.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni vysky hladiny demineralizovane vody pro klimatickou komoru.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
053512_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,84 kBAdobe PDFView/Open
053512_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,11 kBAdobe PDFView/Open
053512_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce164,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.