Název: Simulace jevů v obvodech s rozprostřenými parametry
Další názvy: Simulation of Transient Phenomena in Circuits with Distributed Parameters
Autoři: Křivánková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Hamar, Roman
Hamar, Roman
Oponent: Preuss, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8263
Klíčová slova: obvody s rozprostřenými parametry;simulace;harmonický signál;signál ve tvaru pulsu;impedanční přizpůsobení
Klíčová slova v dalším jazyce: circuits with distributed parameters;simulation;harmonic signal;the pulse shape;impedance
Abstrakt: Hlavním záměrem této bakalářské práce bylo seznámit se s možnostmi řešení simulace jevů v obvodech s rozprostřenými parametry. Pro simulaci harmonického i neharmonického (obdélníkového) signálu byly vybrány dva programy, a to matematické prostředí MATLAB a editor schémat TINA, ve kterých se realizovaly simulace, na kterých jsou následně ukázány teoretické předpoklady šíření jak harmonického, tak i neharmonického signálu, na několika názorných grafech a schématech s různými variantami zátěže a v různých časech. Také je zde uvedena teoretická ukázka přizpůsobovacího dvojbranu, který byl navrhnut pro spojení dvou různých vedení tak, aby došlo k úplnému impedančnímu přizpůsobení a následně je pak v programu TINA otestována i funkčnost tohoto dvojbranu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is to study various possible methods of simulating phenomena in circuits with distributed parameters. For simulating harmonic and non-harmonic (square) signal 2 programs have been selected, namely mathematical MATLAB and schematic editor TINA. In these programs, the simulations have been carried out in order to demonstrate theoretical background concerning the propagation of sinusoidal as well as non-sinusoidal signal. The simulations provide several illustrative charts and diagrams with different variants of the load at different times. The thesis also gives a theoretical example of a matching two-port network, which is designed for connecting two different lines so there is a complete impedance match. Finally the functionality of the two-port network in TINA is tested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Monika Krivankova.pdfPlný text práce15,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053513_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053513_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053513_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.