Název: Substráty pro výkonové elektronické aplikace
Další názvy: Substrates for power electronic applications
Autoři: Kohoutová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hromadka, Karel
Hromadka, Karel
Oponent: Štulík, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8264
Klíčová slova: výkonová elektronika;deska plošných spojů;substrát;keramický substrát;ohebný substrát;kovový substrát;DBC;testování substrátů
Klíčová slova v dalším jazyce: power electronics;printed circuit board;substrate;ceramic substrate;flexible substrate;metal substrate;DBC;testing of substrates
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na substráty ve výkonové elektronice. Konkrétně je v práci řešeno jejich rozdělení, výroba jednotlivých typů, možnosti testování vybraných vlastností substrátů z hlediska teoretického i praktického a konkrétní typy výrobků.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor thesis is focused on substrates in power electronics. Their allocation is described in this thesis, production of single types, possibilities of testing of chosen features of substrates in theoretical and practical perspective are described as well .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kohoutova_Petra.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053514_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053514_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053514_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8264

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.