Název: Užití aktivních filtrů pro zpracování rádiového signálu
Další názvy: Using of active filters for radio-signal processing
Autoři: Vaněk, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Lahoda, Jiří
Lahoda, Jiří
Oponent: Veřtát, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8267
Klíčová slova: aktivní filtry;rádiový přijímač;softwarevé rádio;homodyn;zesilovač
Klíčová slova v dalším jazyce: active filters;radio receveir;software radio;homodyn;amplifier
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o využití aktivních filtrů pro zpracování vysokofrekvenčních signálů nebo využití v aplikacích související s rádiovým přenosem. Rozebírají se zde druhy aktivních prvků a jejich základní vlastnosti a využití. Dále se tato bakalářská práce snaží ověřit, jestli jednoduchý aktivní filtr s operačním zesilovačem lze použít jako antialiasingový filtr v rádiovém přijímači.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the use of active filters for radio signal processing or for applications related to wireless transmission. There are analyzed an active elements and their properties and uses in thesis. Furthermore, the thesis seeks to determine if simple active filter with operational amplifier can be used as an antialiasing filter in the radio receiver.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053520_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053520_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053520_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8267

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.