Title: Užití aktivních filtrů pro zpracování rádiového signálu
Other Titles: Using of active filters for radio-signal processing
Authors: Vaněk, Matěj
Advisor: Lahoda, Jiří
Lahoda, Jiří
Referee: Veřtát, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8267
Keywords: aktivní filtry;rádiový přijímač;softwarevé rádio;homodyn;zesilovač
Keywords in different language: active filters;radio receveir;software radio;homodyn;amplifier
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o využití aktivních filtrů pro zpracování vysokofrekvenčních signálů nebo využití v aplikacích související s rádiovým přenosem. Rozebírají se zde druhy aktivních prvků a jejich základní vlastnosti a využití. Dále se tato bakalářská práce snaží ověřit, jestli jednoduchý aktivní filtr s operačním zesilovačem lze použít jako antialiasingový filtr v rádiovém přijímači.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the use of active filters for radio signal processing or for applications related to wireless transmission. There are analyzed an active elements and their properties and uses in thesis. Furthermore, the thesis seeks to determine if simple active filter with operational amplifier can be used as an antialiasing filter in the radio receiver.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
053520_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,29 kBAdobe PDFView/Open
053520_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,73 kBAdobe PDFView/Open
053520_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.