Title: Využití programu Agros2D pro analýzu fyzikálních polí
Other Titles: Use of the Agros2D for the Analysis of Physical Fields
Authors: Pedál, Petr
Advisor: Hamar, Roman
Hamar, Roman
Referee: Kotlan, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8268
Keywords: Agros2D;simulace;Python skript;magnetické pole;elektrické pole
Keywords in different language: Agros2D;simulation;Python script;electric field;magnetic field
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na využití simulačního programu Agros2D. Jejím cílem je uvedení vlastností programu, popis ovládání prostředí programu a vytvoření několika ilustrativních příkladů s podrobným popisem postupu modelování úlohy. Bakalářská práce obsahuje vytvořené ilustrativní příklady pro různé druhy fyzikálních polí v kartézských i v osově symetrických souřadnicích. Sedm příkladů je vytvořeno pomocí grafického uživatelského prostředí. Poslední dva příklady jsou zaměřeny na využití Python skriptů.
Abstract in different language: The thesis is focused on the use of simulation software Agros2D. Its aim is to introduce the software to describe the user interface of the program and to create a few illustrative examples detailing the process of modeling. The thesis contains illustrative examples specially created for different types of physical field in Cartesian coordinates and in axially symmetric coordinates. Seven examples have been created by using the graphical user interface. The last two examples show the use of the Python scripting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PETR_PEDAL.pdfPlný text práce18,89 MBAdobe PDFView/Open
053524_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,45 kBAdobe PDFView/Open
053524_oponent.pdfPosudek oponenta práce440,85 kBAdobe PDFView/Open
053524_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.