Název: Využití programu Agros2D pro analýzu fyzikálních polí
Další názvy: Use of the Agros2D for the Analysis of Physical Fields
Autoři: Pedál, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hamar, Roman
Hamar, Roman
Oponent: Kotlan, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8268
Klíčová slova: Agros2D;simulace;Python skript;magnetické pole;elektrické pole
Klíčová slova v dalším jazyce: Agros2D;simulation;Python script;electric field;magnetic field
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na využití simulačního programu Agros2D. Jejím cílem je uvedení vlastností programu, popis ovládání prostředí programu a vytvoření několika ilustrativních příkladů s podrobným popisem postupu modelování úlohy. Bakalářská práce obsahuje vytvořené ilustrativní příklady pro různé druhy fyzikálních polí v kartézských i v osově symetrických souřadnicích. Sedm příkladů je vytvořeno pomocí grafického uživatelského prostředí. Poslední dva příklady jsou zaměřeny na využití Python skriptů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the use of simulation software Agros2D. Its aim is to introduce the software to describe the user interface of the program and to create a few illustrative examples detailing the process of modeling. The thesis contains illustrative examples specially created for different types of physical field in Cartesian coordinates and in axially symmetric coordinates. Seven examples have been created by using the graphical user interface. The last two examples show the use of the Python scripting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_PETR_PEDAL.pdfPlný text práce18,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053524_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053524_oponent.pdfPosudek oponenta práce440,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053524_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8268

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.