Název: Kalibrace anténního rotátoru pro komunikaci s LEO satelity
Další názvy: Callibration of the Antenna Positioner for LEO Satellite Communication
Autoři: Burda, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Richard
Linhart, Richard
Oponent: Fiala, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8271
Klíčová slova: anténní rotátor;pozemní vysílače;LEO satelity
Klíčová slova v dalším jazyce: antenna positioner;terrestrial transmitters;LEO satellit
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá řešením způsobů směrové kalibrace anténního systému pro příjem radioamatérských a experimentálních družic na ZČU FEL. Základní podstatou této práce je otevření komunikace mezi dostupným hardwarem a začlenění programu pro řídící modul rotátoru a rádiového přijímače. Komunikace probíhá přes počítač umístěný na~pozemní stanici Fakulty elektrotechnické. Aby se mohlo docílit realizace problému, provádí se zpracování na principu hledání silných zdrojů signálu a~výpočet odchylek naměřené a~skutečné polohy zdrojů signálů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the calibration solution methods directional antenna system for receiving amateur radio and experimental satellites of the West Bohemia University. The basic essence of this work is to open communication between the available hardware and integration program for rotator control module and a radio receiver. Communication takes place via computer based on the ground station of the Faculty of Electrical Engineering. In order to be achieved by implementation problems, performs the processing on the principle of finding strong signal sources and calculating deviations measured and actual position signal sources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Burda.pdfPlný text práce12,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054094_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce425,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054094_oponent.pdfPosudek oponenta práce443,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054094_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.