Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLahoda, Jiří
dc.contributor.advisorLahoda, Jiří
dc.contributor.authorSak, Tomáš
dc.contributor.refereePetránková, Zuzana
dc.date.accepted2013-06-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:39:04Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:39:04Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-06
dc.identifier54106
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8273
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem struktury číslicového filtru a použitého formátu čísel na vznik zaokrouhlovacích chyb. Strukturální vliv je porovnáván pro čtyři typy struktur, a to strukturu přímou, paralelní, kaskádní a lattice-ladder. Dále zpracovává přehled v dnešní době nejvíce používaných formátů čísel v číslicových systémech, nejvíce je pak zaměřena na popis dvou těchto formátů a to s pevnou a plovoucí řádovou čárkou. Cílem práce je navrhnout jednotlivé struktury a zhodnotit výsledky, dosažené výpočetním programem MATLAB. Porovnat vliv jednotlivých struktur a formátů čísel, na základě rozdílnosti energie chybového signálu.cs
dc.formatX s., 40 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54106-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectformát s pevnou řádovou čárkoucs
dc.subjectformát s plovoucí řádovou čárkoucs
dc.subjectčíslicový filtrcs
dc.subjectstruktura filtrucs
dc.titleZaokrouhlovací chyby v číslicových systémechcs
dc.title.alternativeRounding Errors in Digital Systemsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes the effect of the structure of a digital filter, and used number representation on the creation of rounding errors. The structural effect is compared for four types of structures, direct, parallel, cascade and lattice-ladder structure. The main attention is paid to the most used number representation in digital systems nowadays. These two formats represent fixed and floating point arithmetic. The goal of this thesis is to design various structures and to evaluate the results achieved by computing program MATLAB and to compare the effect of the structures and number representation, based on divergence in energy of error signal.en
dc.subject.translatedfixed pointen
dc.subject.translatedfloating pointen
dc.subject.translateddigital filteren
dc.subject.translatedstructure of filteren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Tomas Sak (E09B0417P).pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
054106_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,4 kBAdobe PDFView/Open
054106_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,48 kBAdobe PDFView/Open
sak prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce234,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.