Název: "Stylizované přirozeno" - cyklus fotografií inscenovaného aktu
Další názvy: "Stylized naturally" - a series of staged photographs Act
Autoři: Mudrová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8278
Klíčová slova: fotografie aktu;stylizace;příroda;umělé prostředí;digitální fotografie
Klíčová slova v dalším jazyce: photography of act;stylization;nature;artificial environments;digital photography
Abstrakt: Vytvoření cyklu stylizovaných fotografií ženského a mužského aktu s důrazem na inscenovanou stylizaci lidského těla v rámci jak přírodních, tak i člověkem vytvořených lokalit a promyšlenost jednotlivých scén cyklu. Cyklus bude doplněn popisem použitých technik stylizace, záměru a inspirace autora. Realizace bude provedena formou digitálního fotografie. Soubor skicovního materiálů bude obsahovat 20 kusů fotografií, včetně skic a náčrtů projektovaných scén. Prezentovaný cyklus bude obsahovat min. 10 fotografií o velikosti min. 40 x 60 cm. Teoretická část bakalářské práce bude věnována významu inscenované fotografie ženského aktu a jeho postavení v české fotografii a také vybraným možnostem stylizace lidského těla jak v přírodním, tak industriálním prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: Creating a series of stylized photos of female and male acts, with emphasis on staged stylization of the human body in natural and man-made sites and thoughtful of the scenes of the cycle. The cycle will be completed describing the techniques used stylization, intention and inspiration author. Implementation will be carried out as a digital photo. File skicovního materials will contain 20 pieces of photographs, including sketches and drawings projected scenes. Presented cycle will be min. 10 pictures of size min. 40 x 60 cm. The theoretical part of the thesis will be devoted to the importance of staged photography female nude and its position in the Czech photography and selected options stylization of the human body in natural and industrial environments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Veronika_Mudrova.pdfPlný text práce12,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MUDROVA_posudek_vedouci_Masek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MUDROVA_posudek_oponent_Podlipsky_2013.PDFPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Mudrova Veronika_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8278

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.