Název: Ilustrace ke knize Dcera sochaře a typografická úprava knihy
Další názvy: Ilustration and typographic layout of the book Sculptor's Daughter
Autoři: Mikulicová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8279
Klíčová slova: ilustrace;Tove Jansson;sazba knihy
Klíčová slova v dalším jazyce: ilustration;Tove Jansson;layout of book
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je cyklus 10 autorských ilustrací ke knize Dcera sochaře. Dále kompletně zpracovaná typografická úprava sazby, včetně grafického návrhu přebalu a výtvarného řešení předsádky. Výstupem je hotová kniha se všemi náležitostmi. Teoretická část reflektuje a doprovází praktickou část práce. Zahrnuje popis použité techniky, procesu vlastní tvorby ilustrací i úpravy a sazby knihy. Dále zmiňuje inspirační zdroje a informace o autorce ilustrované knihy.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my Bachelor thesis is a series of 10 original illustrations for the book The Sculptor's Daughter and furthermore the complete typesetting of the book, including book cover and flyleaf design. The result is a complete book with everything a book should have. The theoretical part reflects and ammends the practical part of the work. It describes the technique used, the creative process itself, the graphic design and typesetting of the book. The text also mentions sources of inspiration and includes information about the author of the illustrated book.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Mikulicova.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikulicova-Scan-vedouci-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikulicova-Scan-oponent-Polacek-2013.PDFPosudek oponenta práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Mikulicova Katerina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8279

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.