Název: Pohyb městskou krajinou
Další názvy: Movement through urban landscape
Autoři: Pytlíková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8283
Klíčová slova: městská krajina;malba;akrylové barvy;spreje;graffiti;šablony;obrazová kompozice;perspektiva;abstrahování;genius loci
Klíčová slova v dalším jazyce: urban landscape painting;acrylic paints;spray;graffiti;stencil;picture composition;perspective;abstraction;genius loci
Abstrakt: Téma bakalářské práce je Pohyb městskou krajinou. Práce se skládá ze dvou částí, praktické a textové. Ústřední praktická část obsahuje 9 maleb formátu 100x130 cm a dále řadu skic. Doprovodný skicovní materiál dokládá vývoj práce. Text bakalářské práce je komentářem, který sleduje a doprovází praktickou výtvarnou práci. Obsahuje myšlenková východiska, inspirační zdroje a technologický postup realizace bakalářské práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of my thesis is the movement through urban ladscape. The work consists of two parts, practical and textual. The central practical part contains 9 paintings in format 100x130 cm and many sketches. The accompanying sketch material illustrates the development of the work. The text of this thesis is a commentary that follows and attends the practical work of art. The thesis contains thought bases, sources of inspiration and technological progress of the realization of the bachelor thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika Pytlikova BP.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pytlikova-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pytlikova-scan-O-Vancat-2013.PDFPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Pytlikova Veronika_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8283

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.