Title: Využití stereofotografie ve formě barevné separace obrazů - anaglyfu ve škole
Other Titles: The use of stereo-photography in a form of color separation of pictures - anaglyphs in school
Authors: Kotek, Jan Gabin
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Poláček, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8285
Keywords: anaglyf;stereoskopie;umění a kultura;prostorové zobrazování;3D;vyučovací techniky
Keywords in different language: anaglyph;stereoscopy;art and culture;3D imaging;education techniques
Abstract: Tato bakalá ská práce se snaží ř pro žáky různých stupňů škol historicky, teoreticky i prakticky přiblížit stereoskopickou techniku anaglyfu a navrhnout její využití, resp. zapracování do osnov školního vzdělávacího programu. A se zaměřením na vzdělávací oblast umění a kultury, zastoupenou zde výtvarným oborem, se snažím navrhnout kreativní možnosti využití tohoto technologického principu při výuce včetně nabízejících se mezioborových souvislostí.
Abstract in different language: This bachelor thesis attempts to clarify the anaglyph stereoscopic technique for students of different education levels historically, theoretically and practically and devise its use and incorporation into the school education program curriculum. Focusing on the area of art and culture, which is represented here by fine art, I attempt to devise creative uses of this technological principle in teaching, including the interdisciplinary relationships that present themselves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA prace KOTEK 2013.pdfPlný text práce406,83 kBAdobe PDFView/Open
Kotek-Scan-vedouci-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Kotek-Scan-oponent-Polacek-2013.PDFPosudek oponenta práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kotek Jan Gabin_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.