Název: Využití stereofotografie ve formě barevné separace obrazů - anaglyfu ve škole
Další názvy: The use of stereo-photography in a form of color separation of pictures - anaglyphs in school
Autoři: Kotek, Jan Gabin
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8285
Klíčová slova: anaglyf;stereoskopie;umění a kultura;prostorové zobrazování;3D;vyučovací techniky
Klíčová slova v dalším jazyce: anaglyph;stereoscopy;art and culture;3D imaging;education techniques
Abstrakt: Tato bakalá ská práce se snaží ř pro žáky různých stupňů škol historicky, teoreticky i prakticky přiblížit stereoskopickou techniku anaglyfu a navrhnout její využití, resp. zapracování do osnov školního vzdělávacího programu. A se zaměřením na vzdělávací oblast umění a kultury, zastoupenou zde výtvarným oborem, se snažím navrhnout kreativní možnosti využití tohoto technologického principu při výuce včetně nabízejících se mezioborových souvislostí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis attempts to clarify the anaglyph stereoscopic technique for students of different education levels historically, theoretically and practically and devise its use and incorporation into the school education program curriculum. Focusing on the area of art and culture, which is represented here by fine art, I attempt to devise creative uses of this technological principle in teaching, including the interdisciplinary relationships that present themselves.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA prace KOTEK 2013.pdfPlný text práce406,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotek-Scan-vedouci-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotek-Scan-oponent-Polacek-2013.PDFPosudek oponenta práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Kotek Jan Gabin_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8285

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.