Název: Rostlinné zázraky - cyklus stylizovaných fotografií inspirovaných přírodní vegetací
Další názvy: Vegetable miracles - a series of stylized photographs inspirated by nature vegetation
Autoři: Šmrhová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8286
Klíčová slova: abstrakce;makrofotografie;rostliny;kaleidoskop;zrcadlení;stylizace
Klíčová slova v dalším jazyce: abstraction;makrophotography;plants;kaleidoscope;reflection;stylization
Abstrakt: Hmatatelným výstupem této práce je cyklus 15 lesklých fotografií rostlin ve formě makrofotografie a detailů stylizovaných do barevných obrazů velikosti 30 x 40 centimetrů. Fotografie jsou poskládané do tří podsložek po pěti obrazech - podzimní, zimní, jarní, které se k sobě váží ročním obdobím, kdy vznikly, a tím i vegetační fází, ve které se v dané době nacházely pozorované rostliny. Snímky jsou převracené po horizontální a vertikální ose, navazují na sebe středem, tím tvoří zajímavé souměrné obrazce. Každý kvadrant složeného obrazu je přebarven 25% výplní barev červené, modré, žluté, zelené, pro zesílení účinku a ozvláštnění působení barev a přírodních i kaleidoskopických struktur. Teoretická část obsahuje úvahy o umění a abstrakci, přírodě a fotografování (obecně, květin, makra), vyzdvihuje mou inspiraci pro tuto tvorbu v historii i současnosti. Dále popisuje celý proces vzniku fotografií pro tuto práci. V závěru jsem poprosila o hodnocení osoby, které se fotografováním výrazně zabývají.
Abstrakt v dalším jazyce: The result of this work is a series of 15 glossy photographs of plants with sizes 30 x 40 cm in the form of details and macrophotography stylized in colour images. The photos are divided into 3 subfolders of 5 images - autumn, winter, spring. Each subfolder is related to the season of the creation and to the vegetative phase in which were the observed plants. The pictures are mirrored along the horizontal and vertical axis, snapped to each other through the center, which makes an interesting symmetrical pattern. Each quadrant is recolored with  25% color fill: red, blue, yellow, green. This technique gains an effect of colors and natural and kaleidoscopic structures. The teoretical part contains the reflections on art and abstraction, nature and photography and also highlights my inspiration for this work in the past and present. It also describes the process of creating photos for this work. In the end I asked for evaluation people who are interested in photography.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rostlinne-zazraky_BP-2013_Petra-Smrhova_vc-priloh.pdfPlný text práce20,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SMRHOVA_posudek_vedouci_Masek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SMRHOVA_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2013.PDFPosudek oponenta práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Smrhova Petra_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8286

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.