Title: Rostlinné zázraky - cyklus stylizovaných fotografií inspirovaných přírodní vegetací
Other Titles: Vegetable miracles - a series of stylized photographs inspirated by nature vegetation
Authors: Šmrhová, Petra
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Uhl Skřivanová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8286
Keywords: abstrakce;makrofotografie;rostliny;kaleidoskop;zrcadlení;stylizace
Keywords in different language: abstraction;makrophotography;plants;kaleidoscope;reflection;stylization
Abstract: Hmatatelným výstupem této práce je cyklus 15 lesklých fotografií rostlin ve formě makrofotografie a detailů stylizovaných do barevných obrazů velikosti 30 x 40 centimetrů. Fotografie jsou poskládané do tří podsložek po pěti obrazech - podzimní, zimní, jarní, které se k sobě váží ročním obdobím, kdy vznikly, a tím i vegetační fází, ve které se v dané době nacházely pozorované rostliny. Snímky jsou převracené po horizontální a vertikální ose, navazují na sebe středem, tím tvoří zajímavé souměrné obrazce. Každý kvadrant složeného obrazu je přebarven 25% výplní barev červené, modré, žluté, zelené, pro zesílení účinku a ozvláštnění působení barev a přírodních i kaleidoskopických struktur. Teoretická část obsahuje úvahy o umění a abstrakci, přírodě a fotografování (obecně, květin, makra), vyzdvihuje mou inspiraci pro tuto tvorbu v historii i současnosti. Dále popisuje celý proces vzniku fotografií pro tuto práci. V závěru jsem poprosila o hodnocení osoby, které se fotografováním výrazně zabývají.
Abstract in different language: The result of this work is a series of 15 glossy photographs of plants with sizes 30 x 40 cm in the form of details and macrophotography stylized in colour images. The photos are divided into 3 subfolders of 5 images - autumn, winter, spring. Each subfolder is related to the season of the creation and to the vegetative phase in which were the observed plants. The pictures are mirrored along the horizontal and vertical axis, snapped to each other through the center, which makes an interesting symmetrical pattern. Each quadrant is recolored with  25% color fill: red, blue, yellow, green. This technique gains an effect of colors and natural and kaleidoscopic structures. The teoretical part contains the reflections on art and abstraction, nature and photography and also highlights my inspiration for this work in the past and present. It also describes the process of creating photos for this work. In the end I asked for evaluation people who are interested in photography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rostlinne-zazraky_BP-2013_Petra-Smrhova_vc-priloh.pdfPlný text práce20,06 MBAdobe PDFView/Open
SMRHOVA_posudek_vedouci_Masek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
SMRHOVA_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2013.PDFPosudek oponenta práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Smrhova Petra_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,87 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.