Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMašek, Jancs
dc.contributor.authorBeranová, Terezacs
dc.contributor.refereePodlipský, Rudolfcs
dc.date.accepted2013-05-30cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:39:27Z
dc.date.available2012-06-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:39:27Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-19cs
dc.identifier52153cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8288
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit cyklus fotografického portrétu. Snímky jsou stylizovány podle uměleckých směrů dvacátého století. Prezentovaný cyklus obsahuje osm portrétů. Teoretická část bakalářské práce je věnována spojitosti fotografie a výtvarného umění, důležitým momentům ve vývoji fotografie ve dvacátém století, zaměřuji se také na dělení portrétu. Další část je rozdělena do kapitol podle jednotlivých směrů. V každé z nich je zahrnut stručný popis výtvarného směru, vývoj návrhů včetně zdrojů inspirace a představení výsledné fotografie, kterou předkládám k prezentaci. V závěru práce se zabývám retrospektivou práce.cs
dc.format41 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdigitální fotografiecs
dc.subjectvýtvarné uměnícs
dc.subjectportrétcs
dc.subjectfauvismuscs
dc.subjectkubismuscs
dc.subjectfuturismuscs
dc.subjectabstrakcecs
dc.subjectneoplasticismuscs
dc.subjectsurrealismuscs
dc.subjectminimalismuscs
dc.subjectop-artcs
dc.titleCyklus fotografií stylizovaných podle uměleckých směrů 20. stoletícs
dc.title.alternativeCycle of photographs stylized in art movements of 20th centuryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výtvarné kulturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is to create a cycle of a photographic portrait. The images are stylized according to artistic movements of the twentieth century. The presented cycle includes eight portraits. The theoretical part of the thesis deals with the relation of photos and fine arts, important moments in the development of photography in the twentieth century and also I focus on the division of a portrait. Next part is divided into chapters according to the various art movements. In each chapter there is a short description of each movement, creation of drafts including the source of inspiration and presentation of my final image. The conclusion is devoted to the retrospection of the work.en
dc.subject.translateddigital photographyen
dc.subject.translatedfine artsen
dc.subject.translatedportraiten
dc.subject.translatedfauvismen
dc.subject.translatedcubismen
dc.subject.translatedfuturismen
dc.subject.translatedabstractionen
dc.subject.translatedneoplasticismen
dc.subject.translatedsurrealismen
dc.subject.translatedminimalismen
dc.subject.translatedop-arten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beranova_Tereza_BAP.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Beranova-scan-V-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Beranova-scan-O-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Beranova Tereza_2013.PDFPrůběh obhajoby práce597,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.