Název: Zobrazování agresivity a násilí v audiovizuálních médiích
Další názvy: Imaging aggression and violence in the audiovisual media
Autoři: Lišková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Zikmundová, Vladimíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8291
Klíčová slova: agresivita;násilí;audiovizuální média;filmový žánr;klasifikační systém
Klíčová slova v dalším jazyce: aggression;violence;audiovisual media;genres of movies;klassification system
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Zobrazování agresivity a násilí v audiovizuálních médiích obsahuje základní poznatky o klasifikačních systémech audiovizuálních médií v různých státech. Hlavní důraz je kladen na nizozemský klasifikační systém Kijkwijzer, který se stal inspirací pro některé další státy. V práci se věnuji i výzkumům a možnostem vlivu zobrazování televizního násilí na děti a mládež. V závěrečné kapitole bakalářské práce s názvem Zobrazování agresivity a násilí podle žánru filmu se zabývám způsoby, jakými je násilí prezentováno v konkrétních filmových žánrech.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis with a title Imaging aggression and violence in the audiovisual media contains basic information about classification systems for audiovisual media in different countries. I pul emphasis on the Dutch Kijkwijzer klassification System, which became the inspiration for other states. In this work I pay attention to researches and possibilities of impact viewing television violence on children and youth. In conclusion of the bachelor thesis with the title Imaging aggression and violence by film genres I deal with the ways in which the violence is presented the specific genres of movies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Liskova_BP.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova-scan-V-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova-scan-O-Zikmundova-2013.PDFPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Liskova Martina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce592,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8291

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.