Title: Zobrazování agresivity a násilí v audiovizuálních médiích
Other Titles: Imaging aggression and violence in the audiovisual media
Authors: Lišková, Martina
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Zikmundová, Vladimíra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8291
Keywords: agresivita;násilí;audiovizuální média;filmový žánr;klasifikační systém
Keywords in different language: aggression;violence;audiovisual media;genres of movies;klassification system
Abstract: Bakalářská práce s názvem Zobrazování agresivity a násilí v audiovizuálních médiích obsahuje základní poznatky o klasifikačních systémech audiovizuálních médií v různých státech. Hlavní důraz je kladen na nizozemský klasifikační systém Kijkwijzer, který se stal inspirací pro některé další státy. V práci se věnuji i výzkumům a možnostem vlivu zobrazování televizního násilí na děti a mládež. V závěrečné kapitole bakalářské práce s názvem Zobrazování agresivity a násilí podle žánru filmu se zabývám způsoby, jakými je násilí prezentováno v konkrétních filmových žánrech.
Abstract in different language: The bachelor thesis with a title Imaging aggression and violence in the audiovisual media contains basic information about classification systems for audiovisual media in different countries. I pul emphasis on the Dutch Kijkwijzer klassification System, which became the inspiration for other states. In this work I pay attention to researches and possibilities of impact viewing television violence on children and youth. In conclusion of the bachelor thesis with the title Imaging aggression and violence by film genres I deal with the ways in which the violence is presented the specific genres of movies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liskova_BP.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Liskova-scan-V-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Liskova-scan-O-Zikmundova-2013.PDFPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Liskova Martina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce592,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.