Název: Oltářní obraz (libovolná technika)
Další názvy: The Altar piece
Autoři: Haiflerová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8294
Klíčová slova: oltář;Jan Křtitel;abstrakce;orfismus;color field painting;akrylové barvy
Klíčová slova v dalším jazyce: altar;John the Baptist;abstraction;orfism;color field painting;acrylic paints
Abstrakt: Cílem mojí bakalářské práce je vytvořit soubor pěti deskových maleb středního formátu na biblické téma, součástí praktické práce je i soubor návrhů. Použila jsem akrylové barvy na plátno. Velikost obrazů je 130x90 cm a 130x130 cm. V teoretické části se věnuji oltáři, jeho významu a historii, dále popisuji život Jana Křtitele, hlavní inspirační zdroje, proces tvorby a technologický postup.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to create a set of five medium format pictures based on biblical theme. Another part of practical work is a set of sketches. I have used an acrylic technique on canvas. The size of the pictures is 130x90 cm and 130x90 cm. In theoretical part I deal with altar, its meaning and history, then I describe the life of John the Baptist, the main sources of inspiration, the process of my work and technological process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Haiflerova.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAIFLEROVA_posudek_vedouci_Polacek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAIFLEROVA_posudek_oponent_Podlipsky_2013.PDFPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Haiflerova Zuzana_2013.PDFPrůběh obhajoby práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8294

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.