Title: Webová galerie pro školní díla
Other Titles: Web gallery for school artworks
Authors: Šnajdr, Martin
Advisor: Zikmundová, Vladimíra
Referee: Komzáková, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8297
Keywords: aplikace;programování;galerie;web;internet;umění
Keywords in different language: application;programming;gallery;web;internet;art
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a zrealizovat webovou galerii Katedry výtvarné kultury, která by byla vhodná pro prezentování uměleckých děl studentů katedry. Písemná část práce obsahuje základní přehled pojmů v oblasti vývoje webových aplikací, inspirační zdroje, použité technologie, samotný popis tvorby mého řešení webové galerie pro školní díla a také shrnutí poznatků a nových zkušeností, které jsem při této tvorbě získal.
Abstract in different language: The result of my bachelor thesis was to design and create an interactive web gallery for the Department of Visual Culture, which could be an additional way to present the artworks of the students of our department. The theoretical part of my work includes some basic information about the web application development, my inspiration sources and used technologies. The practical part consists of two chapters ? a brief description of the development of my web gallery application and a summary of a new experience that I have gained by creating this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Snajdr_2013.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Snajdr-Scan-vedouci-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Snajdr-Scan-oponent-Masek-2013.PDFPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Snajdr Martin_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.