Název: Webová galerie pro školní díla
Další názvy: Web gallery for school artworks
Autoři: Šnajdr, Martin
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Komzáková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8297
Klíčová slova: aplikace;programování;galerie;web;internet;umění
Klíčová slova v dalším jazyce: application;programming;gallery;web;internet;art
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a zrealizovat webovou galerii Katedry výtvarné kultury, která by byla vhodná pro prezentování uměleckých děl studentů katedry. Písemná část práce obsahuje základní přehled pojmů v oblasti vývoje webových aplikací, inspirační zdroje, použité technologie, samotný popis tvorby mého řešení webové galerie pro školní díla a také shrnutí poznatků a nových zkušeností, které jsem při této tvorbě získal.
Abstrakt v dalším jazyce: The result of my bachelor thesis was to design and create an interactive web gallery for the Department of Visual Culture, which could be an additional way to present the artworks of the students of our department. The theoretical part of my work includes some basic information about the web application development, my inspiration sources and used technologies. The practical part consists of two chapters ? a brief description of the development of my web gallery application and a summary of a new experience that I have gained by creating this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Martin_Snajdr_2013.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdr-Scan-vedouci-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdr-Scan-oponent-Masek-2013.PDFPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Snajdr Martin_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8297

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.