Název: Návrat ztracené/nechtěné tváře čtvrti Karlov
Další názvy: Return of Lost/Unwanted Face Karlov District
Autoři: Pekárek, Josef
Vedoucí práce/školitel: Slavík, Jan
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8299
Klíčová slova: Karlov;site specific;výzkum uměním;participace;paměť;vzpomínky;reflexe;performance.
Klíčová slova v dalším jazyce: Karlov;site specific;research of art;participation;memory;reminiscence;reflection;performance.
Abstrakt: Faktickým cílem práce je realizovat projekt v pojetí výzkumu uměním v plzeňské čtvrti Karlov, respektive v bývalém Lidovém domě. Výzkum uměním bude probíhat za pomoci postupů umění spolupráce a site specific. Ideovým cílem projektu je oživení lokality vzpomínkami bývalých obyvatel a za použití písemných informací, dále setkání obyvatel s veřejností a vytvoření platformy pro diskusi o budoucnosti Karlova během site specific performance. Výstup práce zohledňuje problematiku zapomínání a paměti.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is the realisation of a project in the Pilsen district of Karlov, specifically in what was formerly known as People?s House, by means of arts-based research. The arts-based research will make use of the methods of participatory art and site specific. An ideological goal of the project is bringing the locality back to life through the resurrection of memories of former inhabitants and with assistance of written information, followed by the creation of a platform for discussion between the public and former inhabitants about the future of Karlov during the site specific performance. This thesis will discuss the issue of memory and forgetting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. Josef pekarek - Navrat ztracenenechtene tvare ctvrti Karlov.pdfPlný text práce8,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pekarek-Scan-vedouci-Slavik-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pekarek-Scan-oponent-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Pekarek Josef_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8299

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.