Title: Návrat ztracené/nechtěné tváře čtvrti Karlov
Other Titles: Return of Lost/Unwanted Face Karlov District
Authors: Pekárek, Josef
Advisor: Slavík, Jan
Referee: Podlipský, Rudolf
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8299
Keywords: Karlov;site specific;výzkum uměním;participace;paměť;vzpomínky;reflexe;performance.
Keywords in different language: Karlov;site specific;research of art;participation;memory;reminiscence;reflection;performance.
Abstract: Faktickým cílem práce je realizovat projekt v pojetí výzkumu uměním v plzeňské čtvrti Karlov, respektive v bývalém Lidovém domě. Výzkum uměním bude probíhat za pomoci postupů umění spolupráce a site specific. Ideovým cílem projektu je oživení lokality vzpomínkami bývalých obyvatel a za použití písemných informací, dále setkání obyvatel s veřejností a vytvoření platformy pro diskusi o budoucnosti Karlova během site specific performance. Výstup práce zohledňuje problematiku zapomínání a paměti.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is the realisation of a project in the Pilsen district of Karlov, specifically in what was formerly known as People?s House, by means of arts-based research. The arts-based research will make use of the methods of participatory art and site specific. An ideological goal of the project is bringing the locality back to life through the resurrection of memories of former inhabitants and with assistance of written information, followed by the creation of a platform for discussion between the public and former inhabitants about the future of Karlov during the site specific performance. This thesis will discuss the issue of memory and forgetting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Josef pekarek - Navrat ztracenenechtene tvare ctvrti Karlov.pdfPlný text práce8,19 MBAdobe PDFView/Open
Pekarek-Scan-vedouci-Slavik-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Pekarek-Scan-oponent-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Pekarek Josef_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,46 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.