Title: Rodinná politika v České republice
Other Titles: Family policy in the Czech republic
Authors: Vojta, Richard
Advisor: Vacík, Antonín
Referee: Tolarová, Irena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8307
Keywords: rodina;rodinná politika;sociální politika;sociální zabezpečení;státní sociální podpora;rodinné dávky;podpora rodin s dětmi;koordinace sociálního zabezpečení v EU;sociální bydlení;podpora rodin s dětmi v Německu
Keywords in different language: family;family policy;social policy;social security;state social support;family benefits;family support;coordination of social security system in European union;social housing;family support in Germany
Abstract: Práce se zabývá podporou rodin s dětmi v České republice. Největší prostor je věnován podpoře rodin s dětmi v systému sociálního zabezpečení, zejména formou dávek státní sociální podpory. V práci je dále popsána koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii a dávky podpory rodin s dětmi v Německu. Prostor je věnován i sociálnímu bydlení.
Abstract in different language: Theme of this work is Family policy in the Czech republic. Most place is devoted to the support of families in the czech social security system, which is mainly provided through the state social support system. Besides is described the coordination of social security system in European union and family benefits in Germany. Part of this work is dedicated to social housing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce812,58 kBAdobe PDFView/Open
Vojta-1.pdfPosudek vedoucího práce451,21 kBAdobe PDFView/Open
Vojta-2.pdfPosudek oponenta práce524,58 kBAdobe PDFView/Open
Vojta Richard.pdfPrůběh obhajoby práce372,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.