Název: Rodinná politika v České republice
Další názvy: Family policy in the Czech republic
Autoři: Vojta, Richard
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Antonín
Oponent: Tolarová, Irena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8307
Klíčová slova: rodina;rodinná politika;sociální politika;sociální zabezpečení;státní sociální podpora;rodinné dávky;podpora rodin s dětmi;koordinace sociálního zabezpečení v EU;sociální bydlení;podpora rodin s dětmi v Německu
Klíčová slova v dalším jazyce: family;family policy;social policy;social security;state social support;family benefits;family support;coordination of social security system in European union;social housing;family support in Germany
Abstrakt: Práce se zabývá podporou rodin s dětmi v České republice. Největší prostor je věnován podpoře rodin s dětmi v systému sociálního zabezpečení, zejména formou dávek státní sociální podpory. V práci je dále popsána koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii a dávky podpory rodin s dětmi v Německu. Prostor je věnován i sociálnímu bydlení.
Abstrakt v dalším jazyce: Theme of this work is Family policy in the Czech republic. Most place is devoted to the support of families in the czech social security system, which is mainly provided through the state social support system. Besides is described the coordination of social security system in European union and family benefits in Germany. Part of this work is dedicated to social housing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSP) / Theses (DAL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce812,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vojta-1.pdfPosudek vedoucího práce451,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vojta-2.pdfPosudek oponenta práce524,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vojta Richard.pdfPrůběh obhajoby práce372,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8307

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.