Title: Právní nástroje ochrany veřejného užívání
Other Titles: Legal Instruments to Protect Public Use
Authors: Slabihoud, Ondřej EUGEN
Advisor: Malast, Jan
Referee: Šimka, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8320
Keywords: veřejné užívání;obecné veřejné užívání;zvláštní veřejné užívání;veřejné vlastnictví;ochrana veřejného užívání;správní právo obecné;veřejná správa
Keywords in different language: public use;general public use;special public use;public property;protection of public use;administrative law general;public administration
Abstract: Práce obsahuje základní seznámení s pojmem veřejné užívání, jeho typologii, předměty a vztah k vlastnictví. Dále se zabývá analýzou právních předpisů, které veřejné užívání upravují a vytvořením přehledu jednotlivých nástrojů, které se používají k ochraně veřejného užívání nebo k ochraně před jeho účinky. V poslední kapitole jsou tyto nástroje rozebrány z hlediska jejich procesního uplatnění se zaměřením na problematiku překážek na pozemních komunikacích.
Abstract in different language: Theses contents basic characteristic with the term public use, its typology, objects and relation to the propetry. Next point is a big picture of the legal instruments, which content our legal regulations and their task is to protect the public use or to protect the subject of the public use against abuse or destruction. The application of these instruments is described in the last fourth chapter and also contains more details about administration and using of the public roads.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slabihoud final.pdfPlný text práce694,56 kBAdobe PDFView/Open
DP-Slabihoud-Malast.pdfPosudek vedoucího práce866,6 kBAdobe PDFView/Open
DP-Slabihoud-Simka.pdfPosudek oponenta práce766,14 kBAdobe PDFView/Open
DP-Slabihoud-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce628,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.