Název: Právní nástroje ochrany veřejného užívání
Další názvy: Legal Instruments to Protect Public Use
Autoři: Slabihoud, Ondřej EUGEN
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Šimka, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8320
Klíčová slova: veřejné užívání;obecné veřejné užívání;zvláštní veřejné užívání;veřejné vlastnictví;ochrana veřejného užívání;správní právo obecné;veřejná správa
Klíčová slova v dalším jazyce: public use;general public use;special public use;public property;protection of public use;administrative law general;public administration
Abstrakt: Práce obsahuje základní seznámení s pojmem veřejné užívání, jeho typologii, předměty a vztah k vlastnictví. Dále se zabývá analýzou právních předpisů, které veřejné užívání upravují a vytvořením přehledu jednotlivých nástrojů, které se používají k ochraně veřejného užívání nebo k ochraně před jeho účinky. V poslední kapitole jsou tyto nástroje rozebrány z hlediska jejich procesního uplatnění se zaměřením na problematiku překážek na pozemních komunikacích.
Abstrakt v dalším jazyce: Theses contents basic characteristic with the term public use, its typology, objects and relation to the propetry. Next point is a big picture of the legal instruments, which content our legal regulations and their task is to protect the public use or to protect the subject of the public use against abuse or destruction. The application of these instruments is described in the last fourth chapter and also contains more details about administration and using of the public roads.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Slabihoud final.pdfPlný text práce694,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Slabihoud-Malast.pdfPosudek vedoucího práce866,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Slabihoud-Simka.pdfPosudek oponenta práce766,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Slabihoud-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce628,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8320

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.