Title: Přestupkové řízení
Other Titles: Offence Proceedings
Authors: Kalašová, Marcela
Advisor: Kuchynka, Petr
Referee: Malast, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8329
Keywords: přestupek;přestupkové řízení;zásady přeztupkového řízení;příkazní řízení;blokové řízení;opravné prostředky;správní delikt
Keywords in different language: offence proceedings;offense;main principles of offence proceedings;ticket proceedings;order proceedings;remedies
Abstract: Autorka se ve své diplomové práci zaměřuje na řízení o přestupcích a jeho procesní stránku. V úvodu práce si vymezuje základní pojmy vztahující se k řízení o přestupcích a hlavní zásady přestupkového řízení. Stěžejní je druhá polovina diplomové práce, která se zaměřuje především na samotné řízení a jeho průběh a následné opravné prostředky.
Abstract in different language: The author in his thesis focuses on the offence proceedings and the procedural aspect. The introduction defines the basic concepts related to the offence proceedings and the main principles of offence proceedings. The key is the second half of the thesis, which focuses primarily on the management itself and its process and remedies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE KALASOVA (rozena BACINSKA).pdfPlný text práce888,78 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kalasova-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
DP-Kalasova-Malast.pdfPosudek oponenta práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
DP-Kalasova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce723,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.