Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠlechtová, Yvona
dc.contributor.authorKnapčíková, Iva
dc.contributor.refereeJiřincová, Milena
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:12Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:12Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier51884
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8374
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na definování pojmů, které souvisí s konkurenceschopností podniku, a na analýzu konkurenceschopnosti vybraného podniku. Vybraný podnik se nazývá J + K Puls, s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které souvisí s konkurenceschopností. Jsou zde popsány metody, jak analyzovat podnikové prostředí, dále jsou definovány konkurenční strategie, které podnik může aplikovat a postup, jak analyzovat konkurenci. V praktické části jsou uvedeny základní údaje o vybrané společnosti J + K Puls. Praktická část obsahuje analýzu konkurenčního prostředí vybraného podniku. Tato analýza je provedena metodou SWOT analýzy a analýzou konkurenčních podniků. Poslední kapitoly práce jsou zaměřeny na předpověď vývoje oboru činnosti podniku, a jsou navrhnuty změny vedoucí ke zlepšení postavení podniku na trhu.cs
dc.format59 s. (90 890 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkonkurenceschopnost podnikucs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.titleAnalýza konkurenceschopnosti vybraného podnikucs
dc.title.alternativeCompetitiveness analysis of the selected companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the definition of the terms which are connected with the competitiveness of the company. In addition the thesis is focused on the competitiveness analysis of the selected company. The selected company is called J + K Puls, s. r. o. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. There are explained terms in the theoretical part which are linked to competitiveness of the company. In this part there are descriptions of the methods of analysis of the company?s environment. Also, there are competitive strategies that the company can apply and the process which explains how to analyse the competition. In the practical part there is a basic characteristic of the company J + K Puls. The practical part contains analysis of the competitive environment of the selected company. This analysis is made by method of SWOT analysis and by analysis of the competitive companies. The last part of thesis is focused on the prediction of development company?s activity. At the end the work suggests changes improving the position of the company on the market.en
dc.subject.translatedcompetitiveness of companyen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_Knapcikova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
BP_knapcikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_knapcikova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_knapcikova.PDFPrůběh obhajoby práce168,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.