Title: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Other Titles: An analysis of business activities of a company in a time of economic crisis
Authors: Blahovcová, Ivana
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8376
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele;rentabilita;aktivita;zadluženost;likvidita
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;ratio indexes;profitability;activity;indebtedness;liquidity
Abstract: Cílem této práce je vypracování finanční analýzy firmy Toyota Material Handling CZ s. r. o. v době hospodářské krize a porovnání s obdobím před hospodářskou krizí. Analýza je vypracována za fiskální roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Do roku 2008 firma BT Česká republika s.r.o., 28. 7. 2008 přejmenována na Toyota Material Handling CZ s.r.o.. Bakalářská práce se skládá ze 2 částí ? teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na rozbor odborných literárních zdrojů, jsou zde vysvětleny základní pojmy, metody finanční analýzy a zdroje dat, především finanční výkazy, ze kterých finanční analýza vychází. Praktická část je zaměřena na identifikaci společnosti, dále pak na vlastní finanční analýzu. Na závěr práce je zhodnoceno finanční zdraví podniku, vliv hospodářské krize na hospodaření podniku a případná doporučení, která by vedla ke zlepšení finanční situace společnosti.
Abstract in different language: The target of this bachelor is a financial analysis of the Toyota Material Handling CZ s. r. o. company in a time of economic crisis and comparison with pre ? crisis period. An analysis is made for fiscal years 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Up to year 2008 company BT Česká republika s.r.o., 28. 7. 2008 renamed to Toyota Material Handling CZ s.r.o.. The bachelor consists for 2 parts ? theoretical and practical. The theoretical part is directed to analysis of expert literaty sources, here are explained basic terms, methods of the financial analysis and date sources, especially finanacial statements on which financial analysis is based. The practical part is directed to identity the company, own financial analysis. At the end of bachelor is the financial health of the company, effect an economic crisis on business aktivities of the company evaluated and possible recomendations, that would lead to improvment to finanacial situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivana Blahovcova - bakalarska prace - Cheb 2013.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Blahovcova v.pdfPosudek vedoucího práce542,12 kBAdobe PDFView/Open
Blahovcova o.pdfPosudek oponenta práce569 kBAdobe PDFView/Open
Blahovcova ob.pdfPrůběh obhajoby práce173,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.