Název: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Další názvy: An analysis of business activities of a company in a time of economic crisis
Autoři: Blahovcová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8376
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele;rentabilita;aktivita;zadluženost;likvidita
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal and vertical analysis;ratio indexes;profitability;activity;indebtedness;liquidity
Abstrakt: Cílem této práce je vypracování finanční analýzy firmy Toyota Material Handling CZ s. r. o. v době hospodářské krize a porovnání s obdobím před hospodářskou krizí. Analýza je vypracována za fiskální roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Do roku 2008 firma BT Česká republika s.r.o., 28. 7. 2008 přejmenována na Toyota Material Handling CZ s.r.o.. Bakalářská práce se skládá ze 2 částí ? teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na rozbor odborných literárních zdrojů, jsou zde vysvětleny základní pojmy, metody finanční analýzy a zdroje dat, především finanční výkazy, ze kterých finanční analýza vychází. Praktická část je zaměřena na identifikaci společnosti, dále pak na vlastní finanční analýzu. Na závěr práce je zhodnoceno finanční zdraví podniku, vliv hospodářské krize na hospodaření podniku a případná doporučení, která by vedla ke zlepšení finanční situace společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The target of this bachelor is a financial analysis of the Toyota Material Handling CZ s. r. o. company in a time of economic crisis and comparison with pre ? crisis period. An analysis is made for fiscal years 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Up to year 2008 company BT Česká republika s.r.o., 28. 7. 2008 renamed to Toyota Material Handling CZ s.r.o.. The bachelor consists for 2 parts ? theoretical and practical. The theoretical part is directed to analysis of expert literaty sources, here are explained basic terms, methods of the financial analysis and date sources, especially finanacial statements on which financial analysis is based. The practical part is directed to identity the company, own financial analysis. At the end of bachelor is the financial health of the company, effect an economic crisis on business aktivities of the company evaluated and possible recomendations, that would lead to improvment to finanacial situation of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ivana Blahovcova - bakalarska prace - Cheb 2013.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahovcova v.pdfPosudek vedoucího práce542,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahovcova o.pdfPosudek oponenta práce569 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahovcova ob.pdfPrůběh obhajoby práce173,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.