Title: Možnosti podnikání formou franchisingu
Other Titles: Opportunities in Making Business Through Franchising
Authors: Hecler, Daniel
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Dvořáková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8399
Keywords: franchising;franchisor;franchisee;franchise;franchisingová smlouva
Keywords in different language: franchising;franchisor;franchisee;franchise;franchise agreement
Abstract: Bakalářská práce ?Možnosti podnikání formou franchisingu? se zabývá teoretickou i praktickou stránkou franchisingu. Je v ní popsána jeho historie a vývoj a dále jednotlivé aspekty franchisingu, které jsou následně aplikovány na příkladu z praxe, kterým je koncept ?Švejk restaurant?. Jedná se nejprve o seznámení s konceptem, a poté jsou popsány vybrané aspekty, které hrají důležitou roli v podnikání formou franchisingu, například jeho výhody a nevýhody, franchisingová smlouva a další. Popsána je také situace franchisingu v České republice a je nastíněn její budoucí vývoj, stejně tak u konceptu ?Švejk restaurant?. K praktické části bakalářské práce je zpracována SWOT analýza restaurantů Švejk, ze které jsou vyvozeny závěry, jež jsou použity k zhodnocení situace konceptu.
Abstract in different language: This bachelor thesis on ?Opportunities in business through franchising? deals with theoretical and practical aspects of franchising. It describes its history, development and individual facets of franchising, these are then applied on practical example, which is a concept of ?Švejk restaurant?. At first it is a familiarization with the concept, then a description of certain aspects, which have an important role in business through franchising, for example its advantages and disadvantages, franchise agreement etc. There is also a description of a situation of franchising in the Czech Republic and its future development, as it is in the concept of ?Švejk restaurant?. In the practical part of this thesis, there is a SWOT analysis of ?Švejk restaurants" and its results are used for evaluation of the concept situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti podnikani formou franchisingu.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
BP_hecler_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
BP_hecler_OP.PDFPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
BP_hecler.PDFPrůběh obhajoby práce152,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.