Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Analysis of Economic Situation of the Company
Autoři: Karnajová, Mária
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8407
Klíčová slova: účetní výkazy;finanční analýza;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: accounting statements;economics analysis;SWOT analysis
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť ekonomickú situáciu v podniku Truck servis spol. s.r.o. pomocou finančnej a SWOT analýzy. Práce je rozdelená do deviatich častí. V prvých troch častiach sú definované základné podklady k finančnej analýze, základné metody finančnej analýzy a SWOT analýza. V ďalších kapitolách je predstavený podnik a vývoj podnikatelského prostredia. V osmej kapitole je prostredníctvom finančnej analýzy a SWOT analýzy zhodnotená finančná situácia spoločnosti Truck servis spol. s.r.o.. Posledná kapitola je zameraná na stanovenia opatrení na zlepšenie ekonomickéj situácie podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of bachelor thesis is to assess economic situation in the company Truck servis spol. Ltd throught financial and SWOT analysis. The thesis is divided into nine parts. The first three sections describe basic documents for financial analysis, basic mathods of a financial analysis and SWOT analysis. Into next chapters is presented the company and the evolution of entrepreneurial environment. Chapter eighth deals with evaluation of financial situation of the Truck servis spol. Ltd throught financial and SWOT analysis. The last chapter is focused to measures set to improve te economic situation of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACA.pdfPlný text práce830,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_karnajova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_karnajova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_karnajova.PDFPrůběh obhajoby práce188,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8407

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.