Název: Komunikace v projektovém týmu
Další názvy: Communication within the project team
Autoři: Kliment, Martin
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8409
Klíčová slova: projekt;projektový tým;projektové řízení;organizace;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: project;project team;project management;organisation;communication
Abstrakt: Předmětem této práce je zhodnocení projektového řízení a komunikace v konkrétní společnosti. Úvodní část se zaměřuje na vyjasnění základních pojmů spojených s projektem, projektovou organizační strukturou, principy fungování projektových týmů a s nimi spojenou komunikací. Tyto konkrétní poznatky jsou aplikovány do praxe ve společnosti DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. působící na světovém trhu s energetickými zařízeními. Na základě osobních výpovědí a dotazníkového šetření je prověřena praxe v oblasti těchto teoretických poznatků. Výsledkem je poukázání na slabá místa a navržení jejich opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is an evaluation of project management and communication in a particular company. The intoduction is focused on a clarification of key project concepts, project organizational structure, principles of project team operation and communication. This particular knowledge is applied in DOOSAN SKODA POWER s.r.o. which operates on the world energy facility market. The practice of this theoretical knowledge is checked by using personal discussions an survey. In thesis conclusion there is pointed to the weaknesses and some measures are proposed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2013 - BP - Martin Kliment.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kliment_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kliment_OP.PDFPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kliment.PDFPrůběh obhajoby práce150,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8409

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.