Title: Komunikace v projektovém týmu
Other Titles: Communication within the project team
Authors: Kliment, Martin
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Dvořáková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8409
Keywords: projekt;projektový tým;projektové řízení;organizace;komunikace
Keywords in different language: project;project team;project management;organisation;communication
Abstract: Předmětem této práce je zhodnocení projektového řízení a komunikace v konkrétní společnosti. Úvodní část se zaměřuje na vyjasnění základních pojmů spojených s projektem, projektovou organizační strukturou, principy fungování projektových týmů a s nimi spojenou komunikací. Tyto konkrétní poznatky jsou aplikovány do praxe ve společnosti DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. působící na světovém trhu s energetickými zařízeními. Na základě osobních výpovědí a dotazníkového šetření je prověřena praxe v oblasti těchto teoretických poznatků. Výsledkem je poukázání na slabá místa a navržení jejich opatření.
Abstract in different language: The subject of this thesis is an evaluation of project management and communication in a particular company. The intoduction is focused on a clarification of key project concepts, project organizational structure, principles of project team operation and communication. This particular knowledge is applied in DOOSAN SKODA POWER s.r.o. which operates on the world energy facility market. The practice of this theoretical knowledge is checked by using personal discussions an survey. In thesis conclusion there is pointed to the weaknesses and some measures are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013 - BP - Martin Kliment.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
BP_kliment_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
BP_kliment_OP.PDFPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
BP_kliment.PDFPrůběh obhajoby práce150,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.