Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Evaluation of economic situation of the company
Authors: Kottová, Kristýna
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8412
Keywords: analýza poměrových ukazatelů;finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;SWOT analýza
Keywords in different language: analysis of ratio indicators;financial analysis;horizontal and vertical analysis;SWOT analysis
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace ve společnosti HATZ CZ, s.r.o. za období 2009 ? 2012. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na finanční analýzu. Zde je definován její význam, členění, uživatelé, zdroje informací a metody. V praktické části práce je představena společnost HATZ CZ, s.r.o., její ekonomický vývoj a vývoj podnikatelského prostředí. Dále je praktická část zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti na základě finanční analýzy. Je zde provedena i SWOT analýza, která z finanční analýzy vychází. Na závěr jsou shrnuty výsledky provedených analýz a jsou zde uvedeny možnosti vývoje ekonomické situace podniku a doporučení pro společnost.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is the evaluation of economic situation of the company HATZ CZ Ltd for the period 2009 ? 2012. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the financial analysis. Here is defined its meaning, structure, users, information sources and methods. In the practical part there is given introduction of the company HATZ CZ Ltd, its economic development and growth of the business environment. Furthermore, the practical part examines the evaluation of economic situation of the company on the basis of financial analysis. There is also elaborated a SWOT analysis based on financial analysis. In conclusion, there are summarized the results of the conducted analyses, and there are also suggested options as well as recommendations for the future economic development of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna_Kottova.pdfPlný text práce12,92 MBAdobe PDFView/Open
BP_kottova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_kottova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
BP_kottova.PDFPrůběh obhajoby práce153,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.