Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Evaluation of economic situation of the company
Autoři: Kottová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Milena
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8412
Klíčová slova: analýza poměrových ukazatelů;finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis of ratio indicators;financial analysis;horizontal and vertical analysis;SWOT analysis
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace ve společnosti HATZ CZ, s.r.o. za období 2009 ? 2012. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na finanční analýzu. Zde je definován její význam, členění, uživatelé, zdroje informací a metody. V praktické části práce je představena společnost HATZ CZ, s.r.o., její ekonomický vývoj a vývoj podnikatelského prostředí. Dále je praktická část zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti na základě finanční analýzy. Je zde provedena i SWOT analýza, která z finanční analýzy vychází. Na závěr jsou shrnuty výsledky provedených analýz a jsou zde uvedeny možnosti vývoje ekonomické situace podniku a doporučení pro společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is the evaluation of economic situation of the company HATZ CZ Ltd for the period 2009 ? 2012. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the financial analysis. Here is defined its meaning, structure, users, information sources and methods. In the practical part there is given introduction of the company HATZ CZ Ltd, its economic development and growth of the business environment. Furthermore, the practical part examines the evaluation of economic situation of the company on the basis of financial analysis. There is also elaborated a SWOT analysis based on financial analysis. In conclusion, there are summarized the results of the conducted analyses, and there are also suggested options as well as recommendations for the future economic development of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kristyna_Kottova.pdfPlný text práce12,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kottova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kottova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kottova.PDFPrůběh obhajoby práce153,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8412

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.