Název: Možnosti podnikání formou franchisingu
Další názvy: Business Opportunities through Franchising
Autoři: Kůsová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8419
Klíčová slova: franchising;franchisor;franchisant;SWOT analýza;Švejk restaurant
Klíčová slova v dalším jazyce: franchising;franchiser;franchisee;SWOT analysis;company Švejk Resturant
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na přiblížení franchisingového podnikání a výhod a nevýhod plynoucích z tohoto typu podnikání. Dále je zaměřena na konkrétní franchisingový projekt Švejk restaurant. Součástí této bakalářské práce je dotazníkové šetření a SWOT analýza, která zobrazuje silné a slabé stránky této společnosti a také hrozby a možné příležitosti. Na základě těchto dvou kapitol jsou poté ve stěžejní kapitole této bakalářské práce uvedeny návrhy na zlepšení a rozvoj podniku. Mezi tyto návrhy patří efektivnější využití internetové propagace, umístění směrových ukazatelů pro lepší orientaci při hledání Švejk restaurantu, využití slevových portálů, které jsou současným hitem v oblasti nakupování a v neposlední řadě také možnost omalovánek s motivy dobrého vojáka Švejka, které by byly věnovány dětem při návštěvě restaurace.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on doing business through franchising and the advantages and disadvantages of this type of business. It concentrates on a specific franchise project of Švejk Restaurant. This work also comprises a SWOT analysis, which shows the strengths and weaknesses of this company and also the possible threats and opportunities. Based on this SWOT analysis the pivotal chapter then includes suggestions for improvement and development of this company. They include more efficient use of the internet promotion, placement of the signs for better orientation when looking for Švejk Restaurant ?U Pětatřicátníků?, use of discount portals, which currently represent a trend in shopping, and the possibility of using coloring books with themes of the good soldier Švejk, which would be target children when visiting the restaurant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kusova Petra - Moznosti podnikani formou franchisingu.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kusova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kusova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kusova.PDFPrůběh obhajoby práce192,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.