Title: Možnosti podnikání formou franchisingu
Other Titles: Business Opportunities through Franchising
Authors: Kůsová, Petra
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Dvořáková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8419
Keywords: franchising;franchisor;franchisant;SWOT analýza;Švejk restaurant
Keywords in different language: franchising;franchiser;franchisee;SWOT analysis;company Švejk Resturant
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na přiblížení franchisingového podnikání a výhod a nevýhod plynoucích z tohoto typu podnikání. Dále je zaměřena na konkrétní franchisingový projekt Švejk restaurant. Součástí této bakalářské práce je dotazníkové šetření a SWOT analýza, která zobrazuje silné a slabé stránky této společnosti a také hrozby a možné příležitosti. Na základě těchto dvou kapitol jsou poté ve stěžejní kapitole této bakalářské práce uvedeny návrhy na zlepšení a rozvoj podniku. Mezi tyto návrhy patří efektivnější využití internetové propagace, umístění směrových ukazatelů pro lepší orientaci při hledání Švejk restaurantu, využití slevových portálů, které jsou současným hitem v oblasti nakupování a v neposlední řadě také možnost omalovánek s motivy dobrého vojáka Švejka, které by byly věnovány dětem při návštěvě restaurace.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on doing business through franchising and the advantages and disadvantages of this type of business. It concentrates on a specific franchise project of Švejk Restaurant. This work also comprises a SWOT analysis, which shows the strengths and weaknesses of this company and also the possible threats and opportunities. Based on this SWOT analysis the pivotal chapter then includes suggestions for improvement and development of this company. They include more efficient use of the internet promotion, placement of the signs for better orientation when looking for Švejk Restaurant ?U Pětatřicátníků?, use of discount portals, which currently represent a trend in shopping, and the possibility of using coloring books with themes of the good soldier Švejk, which would be target children when visiting the restaurant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kusova Petra - Moznosti podnikani formou franchisingu.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
BP_kusova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
BP_kusova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_kusova.PDFPrůběh obhajoby práce192,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.