Název: Ekonomický přínos flexibilních forem zaměstnávání v podniku
Další názvy: The economic benefits of flexible forms of employment in the enterprise
Autoři: Prokopová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8421
Klíčová slova: flexibilita;práce na dálku;flexibilní formy zaměstnávání;svoboda v práci;komunikace;virtuální tým
Klíčová slova v dalším jazyce: flexibility;telework;flexible forms of employment;freedom at work;communication;virtual team
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na prokázání ekonomického přínosu flexibilních forem zaměstnávání v podniku. V teoretické části jsou vymezeny flexibilní formy zaměstnávání, jejich výhody a nevýhody. Pozornost je věnována i zavádění změn v podniku a virtuálním týmům, které s flexibilitou bezprostředně souvisí. V následující kapitole jsou uvedeny dva příklady firem, na nichž je prokázán ekonomický přinos flexibilních forem zaměstnávání pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on demonstrating the economic benefits of flexible forms of employment in the company. In the theoretical part are defined flexible forms of employment, their advantages and disadvantages. Attention is also paid to the implementation of changes in the enterprise and virtual teams, which are immediately connected with flexibility. The following section presents two examples of companies in which it demonstrated economic benefits of flexible forms of employment using financial ratios analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Labajova.pdfPlný text práce857,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_labajova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_labajova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
labajova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce235,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8421

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.