Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Analysis of Economic Situation of the Company
Autoři: Lukešová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8424
Klíčová slova: finanční analýza;vertikální analýza;horizontální analýza;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;financial ratios
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace podniku Teplárna Strakonice, a. s. prostřednictvím metod finanční analýzy. V první části práce je popsána finanční analýza, její účel, uživatelé, zdroje a metody. Vysvětleny jsou nejčastěji používané ukazatele hodnocení finanční situace podniku. V další části, zaměřené na konkrétní podnik, je stručná charakteristika podniku, popis podnikatelského prostředí a postavení podniku na trhu. Dále je zde provedena finanční analýza pomocí absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Na základě výsledků analýzy za období pěti let je v závěru práce zhodnocena ekonomická situace podniku a jsou navržena opatření pro její zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the economic situation of the company Teplárna Strakonice, using the methods of financial analysis. The first part describes the financial analysis, its purpose, users, resources and methods. The most common indicators of evaluation of financial situation are also described there. In the next section, focusing on a particular company, is a brief description of enterprise, description of the business environment and position of the company on market. Then there is a financial analysis of absolute, differential and financial ratios and index systems. Based on the results of the financial analysis, the economic situation of the company is evaluated and the end of the thesis contains suggestions for further improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Michaela Lukesova.pdfPlný text práce899,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_lukesova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_lukesova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_lukesova.PDFPrůběh obhajoby práce172,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8424

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.