Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Analysis of Economic Situation of the Company
Authors: Lukešová, Michaela
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8424
Keywords: finanční analýza;vertikální analýza;horizontální analýza;poměrové ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;financial ratios
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace podniku Teplárna Strakonice, a. s. prostřednictvím metod finanční analýzy. V první části práce je popsána finanční analýza, její účel, uživatelé, zdroje a metody. Vysvětleny jsou nejčastěji používané ukazatele hodnocení finanční situace podniku. V další části, zaměřené na konkrétní podnik, je stručná charakteristika podniku, popis podnikatelského prostředí a postavení podniku na trhu. Dále je zde provedena finanční analýza pomocí absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Na základě výsledků analýzy za období pěti let je v závěru práce zhodnocena ekonomická situace podniku a jsou navržena opatření pro její zlepšení.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the economic situation of the company Teplárna Strakonice, using the methods of financial analysis. The first part describes the financial analysis, its purpose, users, resources and methods. The most common indicators of evaluation of financial situation are also described there. In the next section, focusing on a particular company, is a brief description of enterprise, description of the business environment and position of the company on market. Then there is a financial analysis of absolute, differential and financial ratios and index systems. Based on the results of the financial analysis, the economic situation of the company is evaluated and the end of the thesis contains suggestions for further improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michaela Lukesova.pdfPlný text práce899,96 kBAdobe PDFView/Open
BP_lukesova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
BP_lukesova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
BP_lukesova.PDFPrůběh obhajoby práce172,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.