Název: Řízení času
Další názvy: Time management in managerial work
Autoři: Maher, Yuliya
Vedoucí práce/školitel: Skalický, Jiří
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8425
Klíčová slova: řízení;time management;hospodaření s časem;plánování;organizování;realizace;stanovení cílů.
Klíčová slova v dalším jazyce: management;time management;planning;organization;implementation;setting goals.
Abstrakt: Předložená práce se zabývá významem time managementu a jeho hlavními technikami. První čast je teoretická. Popisuje metody při stanovení cílů, plánování, rozhodování, organizování a realizaci, uvádí zde cíle a vychodiska time managementu. Praktická část představuje charakteristiku společnosti IntraWorlds, s.r.o., analyzování a hodnocení práce jejího jednatele a řadu návrhů a doporučení pro zdokonalení systému time managementu v práci vedoucího. V závěru práce je zdůvodněna důležitost a užitečnost metod time managementu.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the present thesis is discovering of the importance of time management. During the work the main techniques of time management are discussed. The thesis is organized as follows: the first chapter of the work is oriented towards a literature study concerning methods and approaches of goal setting, planning, decision-making. Particular emphasis is placed on implementation and organization. Chapter is also describe the history and the goals of time management. The latter part contains the presentation of IntraWorlds company, Ltd. The chapter analyzes the work of a manager and suggests improvements to the time management system for managers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
rizeni casu v praci vedouciho.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_maher_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_maher_OP.PDFPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_maher.PDFPrůběh obhajoby práce190,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8425

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.