Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The evaluation of the economic situation of the company
Autoři: Piroháčová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Milena
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8434
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele;bankrotní a bonitní modely
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal and vertical analysis;financial ratios;bankruptcy and credibility models
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku Gühring s. r. o. pomocí finanční analýzy. V první kapitole je představena zvolená společnost. Druhá kapitola obsahuje teoretickou charakteristiku finanční analýzy, jejích zdrojů, uživatelů a v největší míře podrobný popis metod. Třetí kapitola má praktické zaměření a aplikuje teoretické poznatky v praxi na příkladě finanční analýzy Gühring s. r. o. za roky 2007 ? 2011. Tato analýza obsahuje horizontální a vertikální analýzu, analýzu poměrových ukazatelů, jejíž součástí je analýza rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Dále finanční analýza obsahuje predikční modely. Shrnutí vypracované analýzy, včetně stanovení návrhů na zlepšení situace podniku jsou uvedeny v závěru práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor paper is focused on the economic situation of the business Gühring s. r. o. through financial analysis. The first chapter presented a selected company. The second chapter contains a theoretical analysis of the financial characteristics, its resources, users and mainly detail description of the methods. The third chapter has a practical focus and apply theoretical knowledge in practice on example financial analysis Gühring s. r. o. for the years 2007 ? 2011. This analysis contains horizontal and vertical analysis, financial ratios, which includes an analysis of profitability, liquidity, activity and indebtedness. As further, financial analysis includes predictive models. The conclusion of the bachelor work is a summary of the analysis, including determination of proposals for improvements in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pirohacova, Guhring s. r. o..pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pirohacova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pirohacova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pirohacova.PDFPrůběh obhajoby práce198,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8434

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.