Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of the economic situation of the company
Authors: Piroháčová, Jana
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8434
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele;bankrotní a bonitní modely
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;financial ratios;bankruptcy and credibility models
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku Gühring s. r. o. pomocí finanční analýzy. V první kapitole je představena zvolená společnost. Druhá kapitola obsahuje teoretickou charakteristiku finanční analýzy, jejích zdrojů, uživatelů a v největší míře podrobný popis metod. Třetí kapitola má praktické zaměření a aplikuje teoretické poznatky v praxi na příkladě finanční analýzy Gühring s. r. o. za roky 2007 ? 2011. Tato analýza obsahuje horizontální a vertikální analýzu, analýzu poměrových ukazatelů, jejíž součástí je analýza rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Dále finanční analýza obsahuje predikční modely. Shrnutí vypracované analýzy, včetně stanovení návrhů na zlepšení situace podniku jsou uvedeny v závěru práce.
Abstract in different language: This bachelor paper is focused on the economic situation of the business Gühring s. r. o. through financial analysis. The first chapter presented a selected company. The second chapter contains a theoretical analysis of the financial characteristics, its resources, users and mainly detail description of the methods. The third chapter has a practical focus and apply theoretical knowledge in practice on example financial analysis Gühring s. r. o. for the years 2007 ? 2011. This analysis contains horizontal and vertical analysis, financial ratios, which includes an analysis of profitability, liquidity, activity and indebtedness. As further, financial analysis includes predictive models. The conclusion of the bachelor work is a summary of the analysis, including determination of proposals for improvements in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pirohacova, Guhring s. r. o..pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
BP_pirohacova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
BP_pirohacova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_pirohacova.PDFPrůběh obhajoby práce198,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.