Název: Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů
Další názvy: An analysis of the efficiency of business processes
Autoři: Borovičková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8444
Klíčová slova: výroba;výrobní podnik;výrobní proces;procesní řízení;KPI ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: production;production enterprise;manufacturing process;process management;KPI indicators
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřila na podnikové výrobní procesy a zhodnocení jejich ekonomického přínosu pro společnost Lias Vintířov, LSM, k.s. Byly vysvětleny teoretické pojmy související s výrobou a provedena analýza výrobních procesů podniku. Na základě výsledků této analýzy byla identifikována úzká místa a navržena opatření a možnosti, jak zvýšit ekonomickou efektivnost podniku a představeného výrobního procesu
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the analysis of production of the company Lias Vintířov, LSM, k.s. There were explained the basic concepts related to the production activities of the enterprise and analysis of the production process was made in this bachelor thesis. Based on the results of the analysis were designed measures and options how to increase economic effectiveness of business as well as major production process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Borovickova_.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Borovickova v.pdfPosudek vedoucího práce552,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Borovickova o.pdfPosudek oponenta práce631,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Borovickova ob.pdfPrůběh obhajoby práce362,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8444

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.