Název: Vzdělávací procesy v podniku
Další názvy: Educational processes in company
Autoři: Žáková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Vacíková, Jana
Oponent: Dvořáková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8461
Klíčová slova: vzdělávání;vzdělávací systém;podnik;efektivita
Klíčová slova v dalším jazyce: education;educational system;company;effectiveness
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vzdělávacími procesy ve vybraném podniku. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Hlavním cílem práce bylo zanalyzovat vzdělávací procesy a následně navrhnout opatření. Abych mohla navrhnout možná opatření pro firmu do budoucna, využila jsem možnost dotazníkového šetření. První část zahrnující první dvě kapitoly je propojená teorie s praxí. Hlavní část práce obsahuje další dvě kapitoly, kde jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření a následné návrhy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on educational processes in chosen company. The thesis is structured in four main chapters. The aim of this thesis was to analyse educational processes in company and then propose some improvements. The work contains a questionnaire survey, which should help me to propose improvements for company in the future. First part, including two main chapters, is theoretical part which combines theory with practical examples. The most important is second part, next two chapters, is all about the survey and proposal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Zakova_-_2013.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zakova_OP.PDFPosudek oponenta práce950,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zakova.PDFPrůběh obhajoby práce178,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8461

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.