Title: Vzdělávací procesy v podniku
Other Titles: Educational processes in company
Authors: Žáková, Andrea
Advisor: Vacíková, Jana
Referee: Dvořáková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8461
Keywords: vzdělávání;vzdělávací systém;podnik;efektivita
Keywords in different language: education;educational system;company;effectiveness
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vzdělávacími procesy ve vybraném podniku. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Hlavním cílem práce bylo zanalyzovat vzdělávací procesy a následně navrhnout opatření. Abych mohla navrhnout možná opatření pro firmu do budoucna, využila jsem možnost dotazníkového šetření. První část zahrnující první dvě kapitoly je propojená teorie s praxí. Hlavní část práce obsahuje další dvě kapitoly, kde jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření a následné návrhy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on educational processes in chosen company. The thesis is structured in four main chapters. The aim of this thesis was to analyse educational processes in company and then propose some improvements. The work contains a questionnaire survey, which should help me to propose improvements for company in the future. First part, including two main chapters, is theoretical part which combines theory with practical examples. The most important is second part, next two chapters, is all about the survey and proposal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Zakova_-_2013.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
BP_zakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
BP_zakova_OP.PDFPosudek oponenta práce950,09 kBAdobe PDFView/Open
BP_zakova.PDFPrůběh obhajoby práce178,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.