Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Evaluation of economic situation of the company
Autoři: Židková, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Milena
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8462
Klíčová slova: řízení;controlling;finanční analýza;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: management;controlling;financial analysis;financial ratios
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analýza ekonomické situace společnosti GA Energo technik s.r.o. v zaměření na roky 2009 - 2012. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První dvě kapitoly se obsahují informace o společnosti a trhu, na kterém působí. Třetí kapitola je stěžejní částí práce, kdy se nejprve zabývá teorií řízení a jeho analýzou ve společnosti. Zmíněn je zde také controlling. V druhé části je analyzováno hospodaření společnosti pomocí finanční analýzy vycházející z teoretických východisek. Poslední dvě kapitoly hodnotí současnou situaci a zabývají se možnostmi vývoje a návrhy do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: Purpose of this bachelor thesis is analysis of economic situation of the company GA Energo technik Ltd aiming years 2009 - 2012. The thesis is divided into five chapters. The first two chapters contain information about company and its scope of activity. The third chapter is crucial. The first part of this chapter refers to the management theory and its analysis in the company. The controlling is also mentioned. In the second part the company economy is analyzed by using financial analysis based on theoretical grounds. Last two chapters evaluate present situation and also bring up chances of possible progress and recommendations for the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stepanka_Zidkova_BP_2013.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zidkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zidkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zidkova.PDFPrůběh obhajoby práce179,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8462

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.