Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The evaluation of economic situation of the business organization
Autoři: Bouřilová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8466
Klíčová slova: finanční analýza;analýza účetních výkazů;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;analysis of financial statements;SWOT analysis
Abstrakt: Práce je zaměřena na finanční analýzu a následné zhodnocení ekonomické situce podniku. V práci je představena společnost Schwerdtel s.r.o., dále jsou popsáni uživatelé finanční analýzy, SWOT analýza, následně byla provedena kompletní finanční analýza toho podniku. Veškeré údaje jsou čerpány z účetních výkazů společnosti Schwerdtel s.r.o. za období 2006 - 2011. SWOT analýza byla provedena na základě hodnocení konkurentů, zákazníků a vnějších vlivů. Na závěr je zhodnocena ekonomická situace podniku prostřednictvím horizontální analýzy, vertikální analýzy a poměrových ukazatelů. Jsou navržena vhodná opatření, která by vedla ke zlepšení konkurenceschopnosti a finanční efektivity řízení ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented work is focused on financial analysis and subsequent assessment of economical situation in chosen company. Company Schwerdtel Co. is introduced in this work and there are also described users of financial analysis, SWOT analysis and subsequently complete financial analysis of this company has been done. All the data are derived from accounts of company Schwerdtel Co. in years 2006 ? 2011. SWOT analysis was analysed on the basis of evaluation of competitors, customers and extraneous influence of the company. In conclusion economical situation of this company was evaluated with the aid of horizontal analysis, vertical analysis and ratio indicators. There are suggested precautionary measures which can lead to improvement of competitiveness and financial efficiency of management of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
HBOURILOVA_BP.pdfPlný text práce8,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bourilova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bourilova_OP.PDFPosudek oponenta práce555,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bourilova.PDFPrůběh obhajoby práce159,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8466

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.