Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of economic situation of the business organization
Authors: Bouřilová, Hana
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Vacek, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8466
Keywords: finanční analýza;analýza účetních výkazů;SWOT analýza
Keywords in different language: financial analysis;analysis of financial statements;SWOT analysis
Abstract: Práce je zaměřena na finanční analýzu a následné zhodnocení ekonomické situce podniku. V práci je představena společnost Schwerdtel s.r.o., dále jsou popsáni uživatelé finanční analýzy, SWOT analýza, následně byla provedena kompletní finanční analýza toho podniku. Veškeré údaje jsou čerpány z účetních výkazů společnosti Schwerdtel s.r.o. za období 2006 - 2011. SWOT analýza byla provedena na základě hodnocení konkurentů, zákazníků a vnějších vlivů. Na závěr je zhodnocena ekonomická situace podniku prostřednictvím horizontální analýzy, vertikální analýzy a poměrových ukazatelů. Jsou navržena vhodná opatření, která by vedla ke zlepšení konkurenceschopnosti a finanční efektivity řízení ve společnosti.
Abstract in different language: Presented work is focused on financial analysis and subsequent assessment of economical situation in chosen company. Company Schwerdtel Co. is introduced in this work and there are also described users of financial analysis, SWOT analysis and subsequently complete financial analysis of this company has been done. All the data are derived from accounts of company Schwerdtel Co. in years 2006 ? 2011. SWOT analysis was analysed on the basis of evaluation of competitors, customers and extraneous influence of the company. In conclusion economical situation of this company was evaluated with the aid of horizontal analysis, vertical analysis and ratio indicators. There are suggested precautionary measures which can lead to improvement of competitiveness and financial efficiency of management of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HBOURILOVA_BP.pdfPlný text práce8,76 MBAdobe PDFView/Open
BP_bourilova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
BP_bourilova_OP.PDFPosudek oponenta práce555,49 kBAdobe PDFView/Open
BP_bourilova.PDFPrůběh obhajoby práce159,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.